همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت هفته ناجا با حضوربيش از 80هزار نفر از شهروندان استان برگزار شد.

حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانواده در همايش پياده روي خانوادگي استان


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد همايش پياده روي خانوادگي صبح جمعه  11 مهرماه به مناسبت  بزرگداشت هفته ناجا در ورزشكاه شهيد نصيري يزد برگزار شد و بيش از يك صد هزار نفر از شهروندان براي حضور در اين مراسم ثبت نام نموده بودند اين همايش با حضور مسئولين استان از جمله  خانم دكتر خامسي هامانه  مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، سيد  محمد رضا سيد حسيني، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، جوكار نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، كاكاوند فرمانده نيروي انتظامي و جمعي از مديران استان برگزار شد . گفتني است از سوي برگزار كنندگان و مسئولين استان 194 جايزه براي شركت كنندگان در نظر گرفته شده بود كه در پايان  اين مراسم با شكوه به قيد قرعه دو دستگاه پرايد به دو تن از شهروندان يزدي اهدا گرديد.  

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد همايش پياده روي خانوادگي صبح جمعه  11 مهرماه به مناسبت  بزرگداشت هفته ناجا در ورزشكاه شهيد نصيري يزد برگزار شد و بيش از يك صد هزار نفر از شهروندان براي حضور در اين مراسم ثبت نام نموده بودند
اين همايش با حضور مسئولين استان از جمله  خانم دكتر خامسي هامانه  مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، سيد  محمد رضا سيد حسيني، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، جوكار نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، كاكاوند فرمانده نيروي انتظامي و جمعي از مديران استان برگزار شد .
گفتني است از سوي برگزار كنندگان و مسئولين استان 194 جايزه براي شركت كنندگان در نظر گرفته شده بود كه در پايان  اين مراسم با شكوه به قيد قرعه دو دستگاه پرايد به دو تن از شهروندان يزدي اهدا گرديد.