مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، در آیین افتتاحیه اجلاس بانوان میراث فرهنگی ناملموس در شهر اصفهان حضور یافت.

حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس


"فخرالسادات خامسی هامانه"، پنج شنبه ۱۷ مهرماه، در آیین افتتاحیه اجلاس بانوان میراث فرهنگی نا ملموس که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و همچنین رییس سازمان iccn برگزار شد، حضور یافت. این اجلاس و جشنواره ، در موضوع نقش محوری زنان در زنده سازی، پاسداری، حفظ، ترویج و انتقال بین نسلی میراث فرهنگی ناملموس و با حضور بیش از ۳۰ کشور جهان و ۵۱ بانو از کشور های مختلف در اصفهان برگزار شد. در این جشنواره، بیانیه و قطعنامه پایانی اجلاس زنان که تأکید بر موضوعاتی است که از سوی ایران و شرکت کنندگان خارجی و داخلی مورد تفاهم قرار گرفته و همچنین نقش محوری زنان را مورد مطالبه گری جدی قرار داده است، خوانده شد. گفتنی است، جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس از ۱۷ تا ۱۹ مهر به میزبانی اصفهان و با حضور نمایندگان و شخصیت های فرهنگی ایران و ۵۰ کشور جهان در حال برگزاری است و استان یزد نیز با تخصیص دو غرفه در نمایشگاه، بیش از ۱۰۰ عنوان اثر هنری در خصوص توانمندی های بانوان یزد را به نمایش گذاشته است.

"فخرالسادات خامسی هامانه"، پنج شنبه ۱۷ مهرماه، در آیین افتتاحیه اجلاس بانوان میراث فرهنگی نا ملموس که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و همچنین رییس سازمان iccn برگزار شد، حضور یافت.
این اجلاس و جشنواره ، در موضوع نقش محوری زنان در زنده سازی، پاسداری، حفظ، ترویج و انتقال بین نسلی میراث فرهنگی ناملموس و با حضور بیش از ۳۰ کشور جهان و ۵۱ بانو از کشور های مختلف در اصفهان برگزار شد.
در این جشنواره، بیانیه و قطعنامه پایانی اجلاس زنان که تأکید بر موضوعاتی است که از سوی ایران و شرکت کنندگان خارجی و داخلی مورد تفاهم قرار گرفته و همچنین نقش محوری زنان را مورد مطالبه گری جدی قرار داده است، خوانده شد.
گفتنی است، جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس از ۱۷ تا ۱۹ مهر به میزبانی اصفهان و با حضور نمایندگان و شخصیت های فرهنگی ایران و ۵۰ کشور جهان در حال برگزاری است و استان یزد نیز با تخصیص دو غرفه در نمایشگاه، بیش از ۱۰۰ عنوان اثر هنری در خصوص توانمندی های بانوان یزد را به نمایش گذاشته است.