در دومین سفر شهرستانی صورت گرفت:

حضور مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری در میان بانوان عشایر


مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری در نخستین جشنواره فرهنگ عشایر در روستای کرخنگان خاتم حضور یافت و از نزدیک با زندگی و تولیدات بانوان عشایر استان آشنا شد.
در دومین سفر شهرستانی صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "دكتر فخرالسادات خامسی هامانه" روز چهارشنبه، 10 اردیبهشت در دومین سفر شهرستانی خود به شهرستان خاتم، در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره فرهنگ عشایری حضور یافت.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، به میان بانوان عشایر این منطقه رفت و از نزدیک با تولیدات آنها و همچنین موانع موجود در خصوص تحصیل این قشر آشنا شد.
گفتنی است، نخستین جشنواره فرهنگ عشایر با هدف تقویت و ترویج فرهنگ عشایر در روستای کرخنگان بخش مروست شهرستان خاتم  برگزار شد.