مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری يزد گفت: از آنجایی که بحث آموزش ، ورزش و اوقات فراغت یک مشکل و دغدغه برای بانوان استان است که در صورت شروع به کار مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی بانوان ، می توان شهرستان مهریز را به صورت پایلوتی برای آغاز تشکیل خانه بانوان در کل استان انتخاب نمود.

خانه بانوان، در قالب مجتمع فرهنگي ، ورزشي و تفريحي ، نياز شهرستان مهريز است


فخر السادات خامسی هامانه " روز شنبه 8 آذر ماه  درسفربه  شهرستان مهریز طی نشستی با فرماندار این شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از فرماندار مهریز و مشاور بانوان این فرمانداری که اشراف کامل به برنامه های حوزه بانوان این شهرستان دارند،از اهم فعالیت های انجام شده و در حال اجرای این حوزه گزارشی اخذ نمود. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در این نشست اظهار داشت: احداث مجتمع فرهنگی ، ورزشی و تفریحی بانوان تحت عنوان خانه بانوان برای شهرستان نیاز اساسی است. وی در ادامه گفت: از آنجایی که بحث آموزش ، ورزش و اوقات فراغت یک مشکل و دغدغه برای بانوان استان  است و در صورت شروع به کار مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی بانوان ،  می توان شهرستان مهریز  را به صورت پایلوتی برای آغاز تشکیل خانه بانوان در کل استان انتخاب نمود.  خامسی در خصوص سازماندهی وضعیت ورزش بانوان افزود: جهت ساماندهی ورزش بانوان شاغل در استان ، منتظر تصمیم وزارت کشور و ابلاغ دستورالعمل در این زمینه هستیم . وی در ادامه در خصوص اهمیت تشکیل کار گروه زنان و خانواده گفت: تشکیل کار گروه زنان و خانواده می تواند مدیران سازمانها را به فضای بانوان دغدغه مند نماید. بنابراین لازم است که این کارگروه  هردو ماه یکبار در سطح استان و شهرستان ها برگزار شود . مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خاطر نشان کرد: تشکیل اتاق فکر و حضور بانوان توانمند درسازمانها می تواند جهت پر رنگ تر کردن حضور بانوان موضوعی  مفیدي باشد چراكه ارتباطات موثر می تواندبه منزله یک سرمایه اجتماعی  برای دولت محسوب گردد. وی در پایان در خصوص توانمند سازی زنان روستایی شهرستان مهریز  از فرماندار و مشاور بانوان فرمانداری این شهرستان خواست تا جهت شناسایی بانوان توانمند روستایی شهرستان مهریز اقدام نمایند . در این نشست " رستگاری " فرماندار شهرستان مهریز در خصوص پررنگ تر شدن حضور بانوان در اجتماع گفت : در این فرمانداری جلسات متعددی با بانوان ادارات مختلف برگزار و در این جلسات مباحث مربوط با بانوان اولویت بندی شده است. وی در ادامه افزود: پیگیریهای لازم جهت تشکیل مکانی ویژه بانوان توسط این مدیریت صورت گرفته است   که با تشکیل این مکان می توان در خصوص نقش آفرینی بهتر زنان قدمی بزرگ برداشته شود . مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در این سفر یک روزه خود به مهریز از اورژانس اجتماعی ، خانه سالمندان و خانه بانوان مهریز بازدید نمود.  

فخر السادات خامسی هامانه " روز شنبه 8 آذر ماه  درسفربه  شهرستان مهریز طی نشستی با فرماندار این شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از فرماندار مهریز و مشاور بانوان این فرمانداری که اشراف کامل به برنامه های حوزه بانوان این شهرستان دارند،از اهم فعالیت های انجام شده و در حال اجرای این حوزه گزارشی اخذ نمود.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در این نشست اظهار داشت: احداث مجتمع فرهنگی ، ورزشی و تفریحی بانوان تحت عنوان خانه بانوان برای شهرستان نیاز اساسی است.
وی در ادامه گفت: از آنجایی که بحث آموزش ، ورزش و اوقات فراغت یک مشکل و دغدغه برای بانوان استان  است و در صورت شروع به کار مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی بانوان ،  می توان شهرستان مهریز  را به صورت پایلوتی برای آغاز تشکیل خانه بانوان در کل استان انتخاب نمود. 
خامسی در خصوص سازماندهی وضعیت ورزش بانوان افزود: جهت ساماندهی ورزش بانوان شاغل در استان ، منتظر تصمیم وزارت کشور و ابلاغ دستورالعمل در این زمینه هستیم .
وی در ادامه در خصوص اهمیت تشکیل کار گروه زنان و خانواده گفت: تشکیل کار گروه زنان و خانواده می تواند مدیران سازمانها را به فضای بانوان دغدغه مند نماید. بنابراین لازم است که این کارگروه  هردو ماه یکبار در سطح استان و شهرستان ها برگزار شود .
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خاطر نشان کرد: تشکیل اتاق فکر و حضور بانوان توانمند درسازمانها می تواند جهت پر رنگ تر کردن حضور بانوان موضوعی  مفیدي باشد چراكه ارتباطات موثر می تواندبه منزله یک سرمایه اجتماعی  برای دولت محسوب گردد.
وی در پایان در خصوص توانمند سازی زنان روستایی شهرستان مهریز  از فرماندار و مشاور بانوان فرمانداری این شهرستان خواست تا جهت شناسایی بانوان توانمند روستایی شهرستان مهریز اقدام نمایند .
در این نشست " رستگاری " فرماندار شهرستان مهریز در خصوص پررنگ تر شدن حضور بانوان در اجتماع گفت : در این فرمانداری جلسات متعددی با بانوان ادارات مختلف برگزار و در این جلسات مباحث مربوط با بانوان اولویت بندی شده است.
وی در ادامه افزود: پیگیریهای لازم جهت تشکیل مکانی ویژه بانوان توسط این مدیریت صورت گرفته است   که با تشکیل این مکان می توان در خصوص نقش آفرینی بهتر زنان قدمی بزرگ برداشته شود .
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در این سفر یک روزه خود به مهریز از اورژانس اجتماعی ، خانه سالمندان و خانه بانوان مهریز بازدید نمود.