درهفته زن براي ترويج و تسهيل ازداوج موفق و آسان امكانات دستگاههاي دولتي و غير دولتي مدنظر قرار گيرد

درهفته زن براي ترويج و تسهيل ازداوج موفق و آسان امكانات دستگاههاي دولتي و غير دولتي مدنظر قرار گيردبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان" مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري درنشستي كه با حضور "سعيد عبدالهي "مشاور استاندار درامور تحول و سلامت اداري تشكيل شد با اشاره به موضوع ازدواج سالم و پايدار و همچنين به نقش تبليغات و رسانه ها درزمينه آگاهي بخشي درازدواج تصريح كرد: با استفاده ازابزار تبليغات مي توان دراين زمينه نقش موثري ايفا كرد.
كرمانيان با تاكيد بر آموزش دربحث خانواده افزود: دفترامور بانوان و خانواده،،همسو با سياست هاي ابلاغ شده ازسوي رهبر معظم انقلاب و دولت دوزادهم در خصوص خانواده عمل مي كند.
وي به برنامه هاي هفته زن ازاستفاده حداكثري ازفضاي مجازي و رسانه ها و مديريت آن با محوريت زنان و خانواده با رويكرد شادي و نشاط تاكيدكرد.
"سعيد عبدالهي" مشاور استاندار در امور تحول و سلامت اداري ،هم دراين نشست با ا شاره به  18اسفند سالروز ميلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن به ضرورت توجه دادن مسئولين و جامعه به اصل  دهم قانون اساسي  مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه 'خانواده'  افزود: سیاست های ابلاغی بهبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان" مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري درنشستي كه با حضور "سعيد عبدالهي "مشاور استاندار درامور تحول و سلامت اداري تشكيل شد با اشاره به موضوع ازدواج سالم و پايدار و همچنين به نقش تبليغات و رسانه ها درزمينه آگاهي بخشي درازدواج تصريح كرد: با استفاده ازابزار تبليغات مي توان دراين زمينه نقش موثري ايفا كرد.
كرمانيان با تاكيد بر آموزش دربحث خانواده افزود: دفترامور بانوان و خانواده،،همسو با سياست هاي ابلاغ شده ازسوي رهبر معظم انقلاب و دولت دوزادهم در خصوص خانواده عمل مي كند.
وي به برنامه هاي هفته زن ازاستفاده حداكثري ازفضاي مجازي و رسانه ها و مديريت آن با محوريت زنان و خانواده با رويكرد شادي و نشاط تاكيدكرد.
"سعيد عبدالهي" مشاور استاندار در امور تحول و سلامت اداري ،هم دراين نشست با ا شاره به  18اسفند سالروز ميلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن به ضرورت توجه دادن مسئولين و جامعه به اصل  دهم قانون اساسي  مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه 'خانواده'  افزود: سیاست های ابلاغی به عنوان نقشه راه همه برای حفظ تحكيم خانواده محسوب می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ سیاست های حاکم بر خانواده توسط رهبرمعظم انقلاب و تاکید بر تعریف خانواده به عنوان واحد بنیادین در جامعه، باید این موضوع از سوی دستگاه های اجرایی جدی گرفته شود.
عبدالهي باشاره به اهميت خاص و محوري خانواده براي سلامت جامعه افزود: سلامت، رشد و تحول و اعتلاي هر جامعه اي در گرو وجود خانواده هاي مقيد ومتعهد و سالم وپويا و با نشاط است.
دراين خصوص "احمد تولايي" مسئول اجرائي ستاد ازدواج دانشجويي استان، هم با بيان اينكه تا پايان سالجاري 1200زوج دانشجو به مشهد مقدس اعزام مي شود تصريح كرد: يكي از مهم ترين سياست هاي  دفاتر نهاد رهبري دردانشگاه ها  و ستاد ازدواج استان، ترويج ازدواج آگاهانه و ساده درميان دانشگاهيان و جامعه اعلام كرد.
تولائي  با اشاره به پايين بودن آمار طلاق دربين ازدواج هاي دانشجوئي خاطر نشان كرد: طبق مستندات از ثبت احوال آمار طلاق بين زوج هاي دانشجو كمتراز 2 درصد است.
وي ادامه داد: برنامه هاي سفرزيارتي از مهم ترين برنامه ستاد ازدواج استان ،كه براي زوج هاي دانشجو  همراه با كارگاه آموزشي درمشهد مقدس برگزار مي شود.
مسئول اجرائي ستاد ازدواج دانشجوئي استان يزد درپايان از ارائه وام 30ميليوني توماني به زوجين براي تهيه جهيزيه و مراسم عروسي خبرداد.