دور جديد بازديد هاي دانشگاهي:

در ادامه دور جديد بازديد هاي دانشگاهي ، سه شنبه شب 14 اسفند ماه،‌ دكتر خامسي مدير كل دفتر بانوان و خانواده در معيت عبداللهي مديركل سياسي و انتخابات استانداري از برخي خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد بازيد كرد.


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد: ضمن بازديد از خوابگاه ها در گفتگو با دانشجويان، آخرين وضعيت رفاهي و مشكلات موجود بررسي گرديد. عبداللهي در اين مورد اظهار داشت: : در اين بازديد ها شاخص هاي متعدد اعم از رفاهي و فرهنگي مورد ارزيابي كميسيون دانشجويي قرار گرفته و تذكرات لازم به دستگاه هاي ذيربط ارائه مي گردد. گفتني است در پايان اين بازديد، در جلسه اي با حضور مسئولان حوزه دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و مسئولان كميسيون دانشجويي در خصوص تدابير لازم جهت رفع مشكلات رايزني هاي لازم صورت گرفت.
دور جديد بازديد هاي دانشگاهي: