تداوم اجراي طرح هوش اخلاقي در استان در دومین جلسه کارگروه زنان و خانواده

در جلسه كارگروه زنان و خانواده كه با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار شد، تداوم اجراي طرح هوش اخلاقي مصوب شد.


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمد علي طالبي" روز چهارشنبه 1 مرداد ماه در دومين جلسه كارگروه زنان و خانواده كه در سالن شهيد موحدين برگزار شد، اظهار داشت: براي تقويت فعاليت كارگروه در حال برگزاري، جدا شدن از روزمرگي ها و فعاليتهاي كليشه اي  بايد در دستور كار قرار گيرد و ايده و طرح هاي جديد در كارگروه پيشنهاد گردد. طالبي در ادامه گفت: طرح هاي جديد در اين كارگروه بايد در جلسات بررسي گردد، نظرات مخالفين و موافقين طرح شنيده شود و سپس به تصويب نهايي برسد تا به تحكيم بنيان خانواده كمك نمايد.  وي با اشاره به طرح هوش اخلاقي اين ايده را جديد دانست و گفت: طرح هوش اخلاقي در مدارس بايد اجرا شود، چرا كه امروز نه تنها آموزش و پرورش بلكه ساير دستگاه هاي اجرايي همچون دفتر آموزش و پژوهش،  دفتر امور بانوان و خانواده، بهزيستي و مجري طرح نيز بايد به شكل گيري اين طرح كمك كنند تا پرورش دانش آموزان ما هم در استان نسبت به آموزش ايشان با توجه به كسب بيست سال رتبه اول كنكور در سطح يكساني قرار گيرد. مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز در ادامه اين جلسه، هدف از تشكيل  اين كارگروه را بحث كاهش طلاق، اشتغال زنان، كاهش آسيب هاي اجتماعي، حمايت از تقويت زنان خانواده هاي روستايي و عشايري، مبارزه با عوامل تخريب خانواده و توجه به نقش تشكل هاي مردم نهاد خواند. "فخرالسادات خامسي هامانه" همچنين به بحث افزايش گروه هاي مورد نياز از جمله گروه پژوهش و عفاف به كارگروه زنان و خانواده اشاره كرد و از ادغام گروه كار و آموزش خبر داد. وي در ادامه از برگزاري جشنواره ميراث معنوي در استان اصفهان در مهر ماه 93 خبر داد.   خامسي خواستار معرفي افراد فعال در زمينه ميراث معنوي توسط دستگاه هاي اجرايي به دفتر امور بانوان استانداري شد.              
تداوم اجراي طرح هوش اخلاقي در استان در دومین جلسه کارگروه زنان و خانواده

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمد علي طالبي" روز چهارشنبه 1 مرداد ماه در دومين جلسه كارگروه زنان و خانواده كه در سالن شهيد موحدين برگزار شد، اظهار داشت: براي تقويت فعاليت كارگروه در حال برگزاري، جدا شدن از روزمرگي ها و فعاليتهاي كليشه اي  بايد در دستور كار قرار گيرد و ايده و طرح هاي جديد در كارگروه پيشنهاد گردد.
طالبي در ادامه گفت: طرح هاي جديد در اين كارگروه بايد در جلسات بررسي گردد، نظرات مخالفين و موافقين طرح شنيده شود و سپس به تصويب نهايي برسد تا به تحكيم بنيان خانواده كمك نمايد. 
وي با اشاره به طرح هوش اخلاقي اين ايده را جديد دانست و گفت: طرح هوش اخلاقي در مدارس بايد اجرا شود، چرا كه امروز نه تنها آموزش و پرورش بلكه ساير دستگاه هاي اجرايي همچون دفتر آموزش و پژوهش،  دفتر امور بانوان و خانواده، بهزيستي و مجري طرح نيز بايد به شكل گيري اين طرح كمك كنند تا پرورش دانش آموزان ما هم در استان نسبت به آموزش ايشان با توجه به كسب بيست سال رتبه اول كنكور در سطح يكساني قرار گيرد.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز در ادامه اين جلسه، هدف از تشكيل  اين كارگروه را بحث كاهش طلاق، اشتغال زنان، كاهش آسيب هاي اجتماعي، حمايت از تقويت زنان خانواده هاي روستايي و عشايري، مبارزه با عوامل تخريب خانواده و توجه به نقش تشكل هاي مردم نهاد خواند.
"فخرالسادات خامسي هامانه" همچنين به بحث افزايش گروه هاي مورد نياز از جمله گروه پژوهش و عفاف به كارگروه زنان و خانواده اشاره كرد و از ادغام گروه كار و آموزش خبر داد.
وي در ادامه از برگزاري جشنواره ميراث معنوي در استان اصفهان در مهر ماه 93 خبر داد.  
خامسي خواستار معرفي افراد فعال در زمينه ميراث معنوي توسط دستگاه هاي اجرايي به دفتر امور بانوان استانداري شد.