در جمع خبرنگاران بیان شد: انتقاد معاون رئیس جمهور از حضور کمرنگ زنان در بدنه دولت


معاون رئیس جمهور در امور بانوان درباره حضور کمرنگ بانوان در بدنه دولت گفت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد می شود اینکه شاهد کمرنگ شدن حضور زنان در بدنه دولت با وجود شعارهای داده شده هستیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در حاشیه بازدید از مرکز پرورش ماهیان خاوریاری قره‌برون ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از این بازدید این است که با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها در کل کشور برنامه‌‌ریزی را برای فعالیت‌های بانوان داشته باشیم. وی گفت: با ارتباط با اداره کل بانوان در سراسر کشور بهبود وضعیت زنان را بر اساس ویژگی‌ها و اقتضائات بومی و منطقه‌ای فراهم کنیم. مولاوردی در پاسخ به سئوال فارس مبنی بر اینکه در سخنان خود در افزایش اعتبارات تسهیلات برای مشاغل خانگی زنان تاکید کرده بود با توجه به اقتضائات بودجه‌ای این مسئله چگونه ممکن است رخ دهد، تصریح کرد: برای نقش‌آفرینی گسترده زنان الزاماتی باید فراهم شود که یکی از این الزامات افزایش اعتبارات تسهیلات است. وی ادامه داد: باید به سمتی برویم که برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه مشاغل خانگی، کسب و کار خرد داشته باشیم و مشاغل مبتنی بر IT تا بتوان بخشی از نیروهای کار آماده را جذب کرد. معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه این را به عنوان الزام مطرح کردم که دولت مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: معتقدم بیشتر از کمبود منابع، مدیریت منابع داریم که می‌توان با برنامه‌ریزی درست و اصولی منابع را مدیریت، کنترل و از آن استفاده کرد. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کاهش میزان مدیریت زنان در جامعه اظهار داشت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد می شود  اینکه شاهد کمرنگ شدن حضور زنان در بدنه دولت با وجود شعارهای داده شده هستیم. مولاوردی با بیان اینکه رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت دولت از وزرا درخواست که در سطح معاونان از بانوان استفاده کنند، اما این اتفاق رخ نداد، گفت: رئیس جمهور سپس این موضوع را در جمع استانداران مطرح کرد. وی گفت: رئیس جمهور برای حضور پررنگ زنان در بدنه دولت از ما برنامه خواسته است و ما نیز برای رفع این ضعف در حال برنامه‌ریزی هستیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان یادآور شد: جایگاه‌ی که بانوان با چنگ و دندان به دست آوردند اکنون نباید به راحتی از دست بدهند. وی با اشاره به اینکه معاونت آموزش ابتدایی طبق بخشنامه‌ای به بانوان سپرده می‌شد اما اخیرا گزارش‌هایی رسیده که این معاونت‌ها را یکی یکی از بانوان می گیرند و ما نیز این گزارش را به وزیر آموزش و پرورش  اعلام کردیم.                                                          وی خاطر نشان کرد: نباید پل‌های ساخته شده را  خراب کنیم بلکه باید شرایط را ارتقا دهیم.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان درباره حضور کمرنگ بانوان در بدنه دولت گفت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد می شود اینکه شاهد کمرنگ شدن حضور زنان در بدنه دولت با وجود شعارهای داده شده هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در حاشیه بازدید از مرکز پرورش ماهیان خاوریاری قره‌برون ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از این بازدید این است که با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها در کل کشور برنامه‌‌ریزی را برای فعالیت‌های بانوان داشته باشیم.

وی گفت: با ارتباط با اداره کل بانوان در سراسر کشور بهبود وضعیت زنان را بر اساس ویژگی‌ها و اقتضائات بومی و منطقه‌ای فراهم کنیم.

مولاوردی در پاسخ به سئوال فارس مبنی بر اینکه در سخنان خود در افزایش اعتبارات تسهیلات برای مشاغل خانگی زنان تاکید کرده بود با توجه به اقتضائات بودجه‌ای این مسئله چگونه ممکن است رخ دهد، تصریح کرد: برای نقش‌آفرینی گسترده زنان الزاماتی باید فراهم شود که یکی از این الزامات افزایش اعتبارات تسهیلات است.

وی ادامه داد: باید به سمتی برویم که برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه مشاغل خانگی، کسب و کار خرد داشته باشیم و مشاغل مبتنی بر IT تا بتوان بخشی از نیروهای کار آماده را جذب کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه این را به عنوان الزام مطرح کردم که دولت مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: معتقدم بیشتر از کمبود منابع، مدیریت منابع داریم که می‌توان با برنامه‌ریزی درست و اصولی منابع را مدیریت، کنترل و از آن استفاده کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کاهش میزان مدیریت زنان در جامعه اظهار داشت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد می شود  اینکه شاهد کمرنگ شدن حضور زنان در بدنه دولت با وجود شعارهای داده شده هستیم.

مولاوردی با بیان اینکه رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت دولت از وزرا درخواست که در سطح معاونان از بانوان استفاده کنند، اما این اتفاق رخ نداد، گفت: رئیس جمهور سپس این موضوع را در جمع استانداران مطرح کرد.

وی گفت: رئیس جمهور برای حضور پررنگ زنان در بدنه دولت از ما برنامه خواسته است و ما نیز برای رفع این ضعف در حال برنامه‌ریزی هستیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان یادآور شد: جایگاه‌ی که بانوان با چنگ و دندان به دست آوردند اکنون نباید به راحتی از دست بدهند.

وی با اشاره به اینکه معاونت آموزش ابتدایی طبق بخشنامه‌ای به بانوان سپرده می‌شد اما اخیرا گزارش‌هایی رسیده که این معاونت‌ها را یکی یکی از بانوان می گیرند و ما نیز این گزارش را به وزیر آموزش و پرورش  اعلام کردیم.                                                         

وی خاطر نشان کرد: نباید پل‌های ساخته شده را  خراب کنیم بلکه باید شرایط را ارتقا دهیم.