در نشستي كه در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان برگزار شد، به بررسي كارگروه بانوان در ستاد اربعين حسيني در ذيل كميته فرهنگي و آموزشي پرداخته شد.

در نشستي كه در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان برگزار شد، به بررسي كارگروه بانوان در ستاد اربعين حسيني در ذيل كميته فرهنگي و آموزشي پرداخته شد.به گزارش روابط عمومي دفترامور بانوان و خانواده استانداري، در نشستي كه در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان برگزار شد، به بررسي كارگروه بانوان در ستاد اربعين حسيني در ذيل كميته فرهنگي و آموزشي پرداخته شد.
حجت الاسلام حبيبيان ، نماينده دفتر بعثه مقام معظم رهبري كه رياست اين كارگروه را برعهده دارد، به نقش و تبيين وظايف كميته و كارگروه هاي سه گانه و در ذيل كارگروه بانوان پرداخت.
فاطمه دانش نيز در اين نشست كه با حضور اعضاي چهارده گانه كارگروه برگزار شد، به نقش جامعه بانوان در حركت انقلابي پياده روي اربعين اشاره كرد ودر ادامه با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در رويكرد زندگي اسلامي توام با تقويت روحيه مقاومت در بانوان به زمينه سازي هم انديشي در درسهاي كربلا و نقش حضرت زينت (س) در اين رابطه پرداخت.
مديركل دفترامور بانوان و خانواده استانداري در ادامه گفت: قيام حضرت زينب (س) پس از كربلا يكي از رموز زنده ماندن نام امام حسين(ع) و حيات دين اسلام و تشيع تا به امروز است كه امروز وظايف تمامي بانوان به عنوان رهرو نام زينبي از اين قيام است.
وي در ادامه به  برنامه ريزي براي كودكان، توليد محتوا در راستاي مباحث عقلي و شناخت معرفتي در موكب خاص بانوان اشاره كرد.
در ادامه اين نشست؛ اعضاي كارگروه به بحث و تبادل نظر در برگزاري هرآنچه بهتر اربعين حسيني و برشماري نكات ضعف و مرتفع نمودن آن در سالهاي گذشته پرداختند