مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: آسیب های اجتماعی در جامعه ی ما شکل بسیار پیچیده ی به خود گرفته که پیشگیری از آنها را نیز پیچیده کرده است، بنابراین لازم است تعامل و هماهنگی با ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی صورت گیرد .

دستگاه هاي دولتي و غير دولتي در زمينه كاهش آسيبهاي اجتماعي با هم تعامل كنند


فخر السادات خامسی" صبح شنبه 24 آبان ماه از مرکز اورژانس اجتماعی با هدف هم اندیشی با سرپرست مرکز در زمینه ی بررسي کمیت و کیفیت آسیب های اجتماعی و چگونگی تعامل بین ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی بازدید نمود . مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در ابتدای این بازدید طی نشستی با سرپرست مرکز از  وضعیت و مشکلات مشاوران و مددکاران مرکز اورژانس اجتماعی در زمینه ی خدمت رسانی به مددجویان و مراجعان و همچنین در رابطه با نحوه ی شناسایی این مرکز به مردم ، نحوه ی تعامل آنها با ارگان های دولتی و غیر دولتی ، چگونگی جذب افراد آسیب دیده و همچنین تعداد افراد مشغول به کار در این مرکز گزارشی اخذ کرد . وی در ادامه جلسه با تاکید بر تشکبل گروه كاري زنان خانواده که با هدف سازماندهی نحوه ی  تعامل دستگاه ها در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی علیه زنان تشکیل می شود. اظهار داشت: از طریق تعامل و همکاری دستگاه ها می توان جدا از کاهش دادن هزینه ها در زمینه بهبود و کیفیت کار قدمی بزرگ برداشت . خامسی افزود: جهت انسجام و تداوم هر کاری لازم است یکسری برنامه ریزی ، طرح و هماهنگی با دستگاه های مختلف صورت گیرد و در این خصوص ازسرپرست مرکز خواستار شد؛ تا طی یک طرح و برنامه ریزی مناسب، ارگانهای دولتی و غیر دولتی که در این زمینه می توانند کمک کار مرکز در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی علیه زنان باشند را شناسایی و طی گزارشی به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اعلام نماید.  این مقام مسئول در پایان ادامه داد: آسیب های اجتماعی در جامعه ی ما  شکل بسیار پیچیده ی به خود گرفته که پیشگیری از آنها را نیز پیچیده کرده است، بنابراین لازم است تعامل و هماهنگی با ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی صورت گیرد. دراین نشست " شمسی حق جو" سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی طی گزارش های به عمل آمده از این مرکز اظهار داشت: طی ارزیابی صورت گرفته از مرکز اورژانس اجتماعی در سال گذشته، ارگان اصلی که باید بیشتر از سایر ارگان ها به آن توجه داشت و همکاری آن را در جهت شناساندن صحیح  مرکز به دانش آموزان جذب کرد، آموزش و پرورش می باشد . گفتنی است مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان بازدید خود از مراکز تحکیم خانواده و بازپروری زنان در اورژانس اجتماعی دیدن نمود. 

فخر السادات خامسی" صبح شنبه 24 آبان ماه از مرکز اورژانس اجتماعی با هدف هم اندیشی با سرپرست مرکز در زمینه ی بررسي کمیت و کیفیت آسیب های اجتماعی و چگونگی تعامل بین ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی بازدید نمود .
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در ابتدای این بازدید طی نشستی با سرپرست مرکز از  وضعیت و مشکلات مشاوران و مددکاران مرکز اورژانس اجتماعی در زمینه ی خدمت رسانی به مددجویان و مراجعان و همچنین در رابطه با نحوه ی شناسایی این مرکز به مردم ، نحوه ی تعامل آنها با ارگان های دولتی و غیر دولتی ، چگونگی جذب افراد آسیب دیده و همچنین تعداد افراد مشغول به کار در این مرکز گزارشی اخذ کرد .
وی در ادامه جلسه با تاکید بر تشکبل گروه كاري زنان خانواده که با هدف سازماندهی نحوه ی  تعامل دستگاه ها در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی علیه زنان تشکیل می شود. اظهار داشت: از طریق تعامل و همکاری دستگاه ها می توان جدا از کاهش دادن هزینه ها در زمینه بهبود و کیفیت کار قدمی بزرگ برداشت .
خامسی افزود: جهت انسجام و تداوم هر کاری لازم است یکسری برنامه ریزی ، طرح و هماهنگی با دستگاه های مختلف صورت گیرد و در این خصوص ازسرپرست مرکز خواستار شد؛ تا طی یک طرح و برنامه ریزی مناسب، ارگانهای دولتی و غیر دولتی که در این زمینه می توانند کمک کار مرکز در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی علیه زنان باشند را شناسایی و طی گزارشی به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اعلام نماید. 
این مقام مسئول در پایان ادامه داد: آسیب های اجتماعی در جامعه ی ما  شکل بسیار پیچیده ی به خود گرفته که پیشگیری از آنها را نیز پیچیده کرده است، بنابراین لازم است تعامل و هماهنگی با ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی صورت گیرد.
دراین نشست " شمسی حق جو" سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی طی گزارش های به عمل آمده از این مرکز اظهار داشت: طی ارزیابی صورت گرفته از مرکز اورژانس اجتماعی در سال گذشته، ارگان اصلی که باید بیشتر از سایر ارگان ها به آن توجه داشت و همکاری آن را در جهت شناساندن صحیح  مرکز به دانش آموزان جذب کرد، آموزش و پرورش می باشد .
گفتنی است مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان بازدید خود از مراکز تحکیم خانواده و بازپروری زنان در اورژانس اجتماعی دیدن نمود.