بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از اتحادیه تعاونی های بانوان و يكي از مهدهاي كودك يزد:

دكتر فخر السادات خامسی هامانه از برخی تعاونی های ویژه بانوان و همچنین اتحادیه تعاونی های تولید پوشاک و يكي از مهدهاي كودك استان بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "دكتر فخر السادات خامسی هامانه" روز سه شنبه 29 اردیبهشت، از چند مرکز ویژه بانوان در یزد بازدید کرد. اولین مرکز مورد بازدید از سوی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، اتحادیه تعاونی های تولید پوشاک بانوان استان بود. این اتحادیه که با هدف تامین نیاز تعاونی های تولید پوشاک استان، ایجاد غرفه هایی برای فروش و ایجاد بازارچه دائمی فعالیت دارد، مکانی برای ارایه محصولات تولیدی بانوان استان است که از سال 1376 از اعتبارات بلا عوض اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین وزارت تعاون سابق در یزد راه اندازی شده است. همچنین این مقام مسئول در حاشیه بازدید، از اتحادیه "نازک دلان کویر" که در خصوص اشتغال برای همسران افراد معتاد و دارای بیماری خاص فعالیت دارد، بازدید کرد. پس از آن نیز، از یک مهد کودک بازدید شد که مشکلات مربی های کودک از سوی مربیان مطرح شد و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز از نزدیک با مشکلات مربی های کودک استان آشنا شد.  
بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از اتحادیه تعاونی های بانوان و يكي از مهدهاي كودك يزد:


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "دكتر فخر السادات خامسی هامانه" روز سه شنبه 29 اردیبهشت، از چند مرکز ویژه بانوان در یزد بازدید کرد.
اولین مرکز مورد بازدید از سوی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، اتحادیه تعاونی های تولید پوشاک بانوان استان بود.
این اتحادیه که با هدف تامین نیاز تعاونی های تولید پوشاک استان، ایجاد غرفه هایی برای فروش و ایجاد بازارچه دائمی فعالیت دارد، مکانی برای ارایه محصولات تولیدی بانوان استان است که از سال 1376 از اعتبارات بلا عوض اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین وزارت تعاون سابق در یزد راه اندازی شده است.
همچنین این مقام مسئول در حاشیه بازدید، از اتحادیه "نازک دلان کویر" که در خصوص اشتغال برای همسران افراد معتاد و دارای بیماری خاص فعالیت دارد، بازدید کرد.
پس از آن نیز، از یک مهد کودک بازدید شد که مشکلات مربی های کودک از سوی مربیان مطرح شد و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز از نزدیک با مشکلات مربی های کودک استان آشنا شد.