بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از زندان مرکزی یزد

دكتر فخر السادات خامسی هامانه به مناسبت هفته زن روز سه شنبه از زندان مرکزی یزد بازدید کرد.


مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در ابتدای این بازدید طی نشستی با مدیران زندان، از وضعیت و تعداد بانوان زندانی این مرکز گزارشی اخذ کرد. "دكتر فخر السادات خامسی هامانه" سپس در جمع بانوان زندان مرکزی حضور یافت و روز زن را به آن ها تبریک گفت و با انها به گفتگو نشست. گفتنی است، چهار درصد از زندانیان این زندان را بانوان تشکیل داده اند که از این میان 30 درصد غیر بومی، 10 درصد از اتباع بیگانه و بقیه بومی هستند. بیشترین تخلفات بانوان زندان یزد نیز به دلیل سرقت و حمل مواد مخدر است.
بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از زندان مرکزی یزد

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در ابتدای این بازدید طی نشستی با مدیران زندان، از وضعیت و تعداد بانوان زندانی این مرکز گزارشی اخذ کرد.
"دكتر فخر السادات خامسی هامانه" سپس در جمع بانوان زندان مرکزی حضور یافت و روز زن را به آن ها تبریک گفت و با انها به گفتگو نشست.
گفتنی است، چهار درصد از زندانیان این زندان را بانوان تشکیل داده اند که از این میان 30 درصد غیر بومی، 10 درصد از اتباع بیگانه و بقیه بومی هستند. بیشترین تخلفات بانوان زندان یزد نیز به دلیل سرقت و حمل مواد مخدر است.