برگزاري دوره آموزشي توان افزايي بانون مسئول استان (بانوان عضو شوراي شهر و روستا و دهياران)

دوره آموزشي توان افزايي بانوان عضو شوراي شهر و روستا و دهياران، امروز با حضور مديركل دفتر بانوان و خانواده در محل سالن كنفرانس اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده، فاطمه دانش يزدي مديركل دفتر امور بانوان و خانواده اظهار داشت: هدف از برگزاري اين دوره آموزشي كمك به كارآمدتر شدن زنان در حوزه هاي مديريتي و تصميم گيري و افزايش دانش تخصصي آنها براي تغييرات ارزشمند در جامعه است.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده گفت: آشنايي با اسناد بالا دستي ، نقش زنان در برنامه هاي توسعه ملي و توانمندسازي حقوقي و عدالت جنسيتي از مهمترين عناوين آموزشي در اين دوره است.

به گفته دانش یزدی در اين  راستا 37 ساعت دوره آموزشي در مركز استان براي بانوان عضو شوراي شهر و روستا و دهياران درنظر گرفته شده است.

دانش يزدي افزود: بانوان عضو شوراهاي اسلامي شهر و روستا و دهياران استان از مشمولين شركت در اين دوره مي باشند.

وي گفت : 37 ساعت دوره آموزشي براي بانوان درنظر گرفته شده است كه 12 ساعت آن حضوري و 25 ساعت آن غير حضوري خواهد بود.

دوره آموزشي توان افزايي بانوان مسئول استان در يزد براي 84 نفر و به صورت دو روزه در نظر گرفته شده است.