همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر؛

دوره آموزشی بررسی باورهای غلط نسبت به مواد مخدر برگزار شد


همزمان با هفته مبارزه با موادمخدر،دوره آموزشی بررسی باورهای غلط نسبت به مواد مخدر با حضور «فاطمه دانش یزدی» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، دوره آموزشی نگرش به مواد مخدر و بررسی باوهای غلط در این حوزه با حضور «فاطمه دانش یزدی» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد و سخنرانی کارشناس تخصصی در این زمینه،همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در بافت تاریخی شهر یزد-محله فهادان برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در جمع بانوان محله فهادان با اشاره به اهمیت آگاهی بخشی و جلوگیری ازآلوده شدن به مواد مخدر،گفت:اطلاع رسانی،آموزش و پیشگیری محوریت اصلی در مبارزه با مواد مخدر است.

« فاطمه دانش یزدی » افزود: تمرکز بر آموزش بانوان و نهاد خانواده درپیشگیری از مواد مخدر تاثیر چشمگیری به همراه دارد و در پیام رسانی و آگاهی  بخشی به سایر حوزه های جامعه نیز می تواند اثرگذار واقع شود.

دانش یزدی خاطرنشان کرد:بانوان می توانند در نقش مادر،خواهر و همسر بر چگونگی تربیت جامعه تاثیر جدی داشته باشند و با آموزش و آشناسازی موثر در کانوان خانواده به ایمن سازی بپردازند.

شایان ذکر است دوره آموزشی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با عنوان « نگرش به مواد مخدر و بررسی باورهای غلط نسبت به مصرف مواد مخدر» در بافت تاریخی شهر یزد ،محله فهادان -امامزاده محسن با جامعه هدف بانوان محله برگزار و در پایان نیز به سئوالات شرکت کنندگان در این زمینه پاسخ داده شد.