دومین نشست مشترک اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس با معاون رییس جمهور برگزارشد


پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده: معاون رییس جمهور در دومین نشست معاونت امور زنان و خانواده و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرایی کردن مرخصی زایمان، ماده 227 برنامه پنجم درباره سند ملی امنیت زنان و کودکان و تامین امنیت آنان در برابر خشونت، پیگیری تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، پیگیری ساختار مناسب برای حضور زنان در دستگاه‌های اجرایی و چگونگی اجرایی کردن ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه توضیحاتی ارائه نمود.   مولاوردی درباره بیمه زنان خانه دار گفت: با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده به وزارت کار برای بیمه شدن 500 هزار زن خانه دار با 250 میلیارد تومان اعتبارپیش بینی شده از سوی این معاونت، متاسفانه 15 میلیارد تومان اعتبار برای 200 هزار زن در نظر گرفته شد.   وی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته برای موضوع افزایش مرخصی زایمان در خصوص نحوه اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 92 گفت: این موضوع در جلسه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح شد که با توجه به وجود مجوز قانونی و عدم ضرورت اتخاذ تصمیم مجدد، موضوع افزایش مرخصی زایمان توسط هیات وزیران از دستور کار خارج و مقرر شد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص تخصیص اعتبار مورد نیاز به دستگاه های مربوط اقدام لازم را به عمل آورد. در ادامه واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با توجه به نظر شورای نگهبان در خصوص تدوین قانون دائمی بیمه زنان خانه دار و مطرح نشدن این موضوع در قانون بودجه سالیانه و عدم تخصیص اعتبار لازم برای اجرای این طرح، پیشنهاداتی را ارائه کرد.   فاطمه رهبر، شهلا میر گلو بیات ، لاله افتخاری وحلیمه عالی نیز نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند و درباره موضوعات مختلف به صورت کلی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان این نشست مولاوردی آمادگی خود را درخصوص ارائه راهکارهای حضور پررنگ تر زنان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و جهت افزایش تعداد زنان در مجلس اعلام کرده و  تاکید کرد: " در این زمینه نیز همانند سایر موارد تعامل سازنده‌ای با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت."   یادآور می شود اولین نشست مشترک معاون رییس جمهور با اعضای فراکسیون زنان سال گذشته در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده: معاون رییس جمهور در دومین نشست معاونت امور زنان و خانواده و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرایی کردن مرخصی زایمان، ماده 227 برنامه پنجم درباره سند ملی امنیت زنان و کودکان و تامین امنیت آنان در برابر خشونت، پیگیری تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، پیگیری ساختار مناسب برای حضور زنان در دستگاه‌های اجرایی و چگونگی اجرایی کردن ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه توضیحاتی ارائه نمود.

 

مولاوردی درباره بیمه زنان خانه دار گفت: با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده به وزارت کار برای بیمه شدن 500 هزار زن خانه دار با 250 میلیارد تومان اعتبارپیش بینی شده از سوی این معاونت، متاسفانه 15 میلیارد تومان اعتبار برای 200 هزار زن در نظر گرفته شد.

 

وی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته برای موضوع افزایش مرخصی زایمان در خصوص نحوه اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 92 گفت: این موضوع در جلسه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح شد که با توجه به وجود مجوز قانونی و عدم ضرورت اتخاذ تصمیم مجدد، موضوع افزایش مرخصی زایمان توسط هیات وزیران از دستور کار خارج و مقرر شد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص تخصیص اعتبار مورد نیاز به دستگاه های مربوط اقدام لازم را به عمل آورد.
در ادامه واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با توجه به نظر شورای نگهبان در خصوص تدوین قانون دائمی بیمه زنان خانه دار و مطرح نشدن این موضوع در قانون بودجه سالیانه و عدم تخصیص اعتبار لازم برای اجرای این طرح، پیشنهاداتی را ارائه کرد.

 

فاطمه رهبر، شهلا میر گلو بیات ، لاله افتخاری وحلیمه عالی نیز نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند و درباره موضوعات مختلف به صورت کلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان این نشست مولاوردی آمادگی خود را درخصوص ارائه راهکارهای حضور پررنگ تر زنان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و جهت افزایش تعداد زنان در مجلس اعلام کرده و  تاکید کرد: " در این زمینه نیز همانند سایر موارد تعامل سازنده‌ای با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت."

 

یادآور می شود اولین نشست مشترک معاون رییس جمهور با اعضای فراکسیون زنان سال گذشته در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.