ديدار با بخشدار بفروئيه ميبد


ديدار مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد با بخشدار بفروئيه ميبد

به گزارش روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری يزد"فاطمه دانش یزدی" با بخشدار بفروئيه ميبد ديدار و گفتگو كرد. مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري افزود : خدمت رساني به مردم به جنسيت مرتبط نيست هر فردي مي تواند با جايگاهي كه دارد تحت لواي نظام رسالت خود را به مردم جامعه داشته باشد . دانش يزدي در حاشيه اين ديدار كه در بخشداري بفروئيه صورت گرفت ، استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد را در انجام امور فرهنگي وارائه اصل 101 قانون برنامه ششم توسعه در راستاي تحكيم بنيان خانواده موثر دانست . گفتني است فخرالسادات آقايي ميبد ي با حكم استاندار يزد به عنوان بخشدار بفرويئه ميبد انتخاب شده است .