ديدار مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده با عزت يادگار از بانوان فعال يزدي

ديدار مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده با عزت يادگار از بانوان فعال يزدي به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده "فاطمه دانش يزدي" مدير كل دفتر امور بانوان وخانواده استانداري ازعزت یادگار به عنوان بانوی فعال یزدی تقدیر به عمل آمد.
در اين ديدار مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري ضمن تقدير اززحمات عزت يادگار  در حوزه بهداشت و سلامت تصريح كرد: خانم  یادگار یکی از بانوان فعال یزدی است که به دلیل تأسیس انجمن بیماران کلیوی و راه اندازی چندین مرکز دیالیز در شهرستانهای استان، انجام فعالیت های عام المنفعه و غيره ازنيروهاي ارزشمند در استان هستند.