تحویل میز ریاست زنان یزد به مدیر کل جدید به روایت تصویر

دکترفخر السادات خامسی به صورت رسمی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد را از مریم عبدالحسین زاده رحیمی تحویل گرفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.


به گزارش خبرنگار یزدبانو ، صبح سوم اسفند پس از برگزاری نشست تودیع و معارفه مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استان یزد که بدون حضور رسانه ها برگزار شد؛ به صورت رسمی خانم مریم عبدالحسین زاده میز ریاست و دفتر امور بانوان و خانواده استان یزد را به خانم دکتر فخرالسادات خامسی تحویل داد. این گزارش می افزاید: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون یعنی از اواخر دهه اول انقلاب که در استانداری ها بخشی را نیز به رسیدگی به امور زنان اختصاص داده شد تا کنون مسؤولیت امور بانوان یزد را خانم هاک خاتمی،احترامی،شهسواری، عباسی، عبدالحسین زاده برعهده داشته اند که در زمان عبدالحسین زاده پست مشاور بانوان به مدیر کلی ارتقا یافت و هم اکنون فخرالسادات خامسی ششمین متولی امور زنان و خانواده استان یزد به شمار می رود. گفتنی است: دکتر خامسی چهارمین مدیر کل زن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که تا قبل از وی خانم عباسقلی زاده در دولت اصلاحات به عنوان اولین مدیر کل زن در پست مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری،عبدالحسین زاده دومین مدیر کل زن و خانم فداکار سومین مدیر کل زن در پست مدیر کلی دفتر فناوری ازتباطات و اطلاعات استانداری به شمار می روند. گزارش تصویری را که مشاهده می کنید لحظات خداحافظی مریم عبدالحسین زاده رحیمی با کارکنان دفتر امور زنان و خانواده و تحویل دفتر به دکتر خامسی است.  
تحویل میز ریاست زنان یزد به مدیر کل جدید به روایت تصویر

به گزارش خبرنگار یزدبانو، صبح سوم اسفند پس از برگزاری نشست تودیع و معارفه مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استان یزد که بدون حضور رسانه ها برگزار شد؛ به صورت رسمی خانم مریم عبدالحسین زاده میز ریاست و دفتر امور بانوان و خانواده استان یزد را به خانم دکتر فخرالسادات خامسی تحویل داد.

این گزارش می افزاید: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون یعنی از اواخر دهه اول انقلاب که در استانداری ها بخشی را نیز به رسیدگی به امور زنان اختصاص داده شد تا کنون مسؤولیت امور بانوان یزد را خانم هاک خاتمی،احترامی،شهسواری، عباسی، عبدالحسین زاده برعهده داشته اند که در زمان عبدالحسین زاده پست مشاور بانوان به مدیر کلی ارتقا یافت و هم اکنون فخرالسادات خامسی ششمین متولی امور زنان و خانواده استان یزد به شمار می رود.

گفتنی است: دکتر خامسی چهارمین مدیر کل زن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که تا قبل از وی خانم عباسقلی زاده در دولت اصلاحات به عنوان اولین مدیر کل زن در پست مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری،عبدالحسین زاده دومین مدیر کل زن و خانم فداکار سومین مدیر کل زن در پست مدیر کلی دفتر فناوری ازتباطات و اطلاعات استانداری به شمار می روند.

گزارش تصویری را که مشاهده می کنید لحظات خداحافظی مریم عبدالحسین زاده رحیمی با کارکنان دفتر امور زنان و خانواده و تحویل دفتر به دکتر خامسی است.