مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري:

راه مقابله با بحران آب و برق در دستان بانوان قناعت پيشه استان است


مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، در همايش تجليل از بانوان برگزيده در مديريت مصرف برق گفت: اكنون كه بحران كم آبي شهر كويري ما را تهديد مي كند، بايد باور كنيم كه راه مديريت بحران آب و مقابله با آن، از قلب مهربان مادران يزدي و دستان توانمند آنها مي گذرد.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"دكتر فخر السادات خامسي هامانه" صبح چهارشنبه 21 خرداد، در ششمين همايش تجليل از بانوان برگزيده در مديريت مصرف برق كه از سوي شركت توزيع برق استان در سالن تربيت معلم شهيد پاك نژاد برگزار شد، با ابراز خرسندي از اينكه در ميان جمع بانوان فرهيخته، فرزانه، تلاش گر، سخت كوش، مومن، معتقد و صرفه جوي يزدي قرار دارد، گفت: شما بزرگواراني هستيد كه از ميان هياهو و دستاورد هاي عصر جديد و زرق و برق دنياي مدرن و مصرف گراي امروز، صرفه جويي و قناعت را برگزيده ايد و با دانستن قدر نعمت هاي الهي و استفاده بهينه و مطلوب از منابع انرژي، ارزش واقعي انسان را معنا بخشيده ايد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه، نقش بي بديل و غير قابل انكار بانوان زماني پر رنگ مي شود كه آنها را رهبران خاموش و بي ادعاي  خانواده ببينيم، گفت: زنان با ظرافت و دقتي كه در امور دارند لازم است به جديد ترين اطلاعات و دانش هاي مرتبط با سبك زندگي اسلامي دست يابند و از روش هاي نوين و بهينه، مصرف صحیح را جايگزين باور هاي غلط و غير اقتصادي اعضاي خانواده كنند.
وي با بيان اينكه، مسير درست صرفه جويي در دنباله انرژي از كانال خانه و خانواده مي گذرد و خانواده نيز ركن اصلي جامعه و ابتدايي ترين نهاد اجتماعي است، گفت: در جامعه ما كه هنوز خانواده ارزش و اثر گذاري خود را از دست نداده آموزش و تعليم از طريق خانواده نقش بسيار زيادي در نهادينه كردن الگوي درست مصرف دارد.
وي افزود: در ايران زنان صبر، مقاومت، پشتكار، اقتصاد، سازگاري، توازن و هزار فضيلت اخلاقي و هنري را مي آموزند و مي آموزانند و اكنون نيز كه بحران آبي، شهر كويري ما را تهديد مي كند، بايد باور كرد كه راه مديريت بحران آب و مقابله با آن، از قلب هاي مهربان مادران يزدي و دستان توانمند آنها مي گذرد.
وي گفت: زنان قلب تپنده و مديران خاموش خانواده هستند كه نقشي تعيين كننده و كنترل كننده بر ساختار و چارچوب اجتماعي و فرهنگي خانواده دارند. زنان به عنوان مديران برنامه ريزي خانواده و كساني كه مهمترين نقش را در تنظيم و چگونگي هدف خانوار به عهده دارند و به عنوان راهنماي اجتماعي افراد خانواده مي توانند با حس مسئوليت پذيري و قانون مندي خود كشور را در اجراي طرح اصلاح الگوي مصرف ياري دهند.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري گفت: مردان و زنان سخت كوش يزدي ثابت كرده اند كه با باور، اعتقاد، ايمان و تلاش مي توانند سرزميني با سخت ترين شرايط اقليمي، بومي و زيست محيطي را به بالاترين رتبه ها در اقتصاد، صنعت و علم برسانند و به قطب صنعتي كشور تبديل كنند.
به گفته وي، نهايت اين حسابگري و دور انديشي را مي توان در زنان سخت كوش، انديشمند و مديران لايق يزدي يافت.
دكتر خامسي افزود: بيرون كشيدن قطره هاي ناب، ارزشمند و گرانبهاي آب با ريختن قطره قطره عرق جبين در سخت ترين و بحراني ترين شرايط خشك و بياباني در زير آفتاب گرم، سوزان و بي رحم كوير از گذشته هاي دور گواه اين مدعاست.
اين مقام مسوول با اشاره به تعبير رهبر معظم انقلاب،گفت: صرفه جويي به معناي مصرف نكردن نيست بلكه به معناي درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال،مصرف را كارآمد و ثمر بخش نمودن، پرهيز از اسراف و زياده روي در استفاده از نعمت ها است به گونه اي كه در اسلام سفارش شده كه سزاوار است مومن در امور مباح هم سعي كند كه اسرافي از او سر نزند.
وي گفت: بانوان قناعت جوي استان مي توانند با رعايت الگوي درست و استفاده بهينه از منابع و ثروت هاي ملي، توسعه اقتصادي كشور و استقلال ملي را تضمين كنند.
گفتني است در اين همايش از 800 بانوي برگزيده شهر يزد، اشكذر و تفت كه به عنوان مشتريان خوش حساب اين اداره شناخته شده، پرداخت هاي خود را به صورت الكترونيكي انجام داده و الگوي مصرف را نيز رعايت كرده اند، تجليل شد.