زنان روستایی نقش مهمی درتحقق اقتصاد مقاومتی دارند

زنان روستایی نقش مهمی درتحقق اقتصاد مقاومتی دارندبه گزارش روابط عمومي دفترامور بانوان و خانواده استانداري ، "رقيه كرمانيان "مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري  در نشست با مدير كل دفتر امور روستائي وشوراها   با اشاره به تاکید دولت  بر موضوع اقتصاد مقاومتی، افزود: زنان در روستاها می توانند در تحقق این مهم نقش محوری ایفا کنند و حمایت از صندوق های خرد زنان روستایی راهکاری برای ترویج اشتغال و کارآفرینی و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی است.
كرمانيان  با بیان اینکه در جامعه نمی توان از ظرفیت و توانمندی زنان روستایی چشم‌پوشی کرد،اظهار داشت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری يزد در جهت تقویت فعالیت های زنان از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد کرد تا با همکاری دستگاه های ذیربط جایگاه زنان روستایی در عرصه های مختلف را ارتقاء بخشد.
 درادامه اين نشست "محمد يارمند" مديركل دفترامور روستائي وشوراها با اشاره به نامگذاري سال 97 به‌عنوان سال حمايت از كالاي ايراني افزود: بايد بازارچه‌هاي صنايع دستي و مشاغل خانگي ونمايشگاه‌هاي توانمندسازي زنان روستايي با هماهنگي و پيگيري بخشدارن در شهرستان‌ها ايجاد شود تا ضمن حمايت از كالاي ايراني از فعاليت‌هاي اقتصادي اجتماعي قشر مؤثر و سازنده بانوان حمايت گردد.
وي همچنين  صندوق هاي خرد روستایی را جهت ساماندهی به مشاغل خانگی روستایی ، افزایش درآمد خانوار های روستایی و دسترسی آسان به تسهیلات با بهره کم و افزایش توانمندی  درروستاييان  اعلام كرد. وا ز ويژگي هاي مهم اين طرح را مديريت روستاييان دراين صندوق ها و مشاركت عموم مردم روستا و حمايت و پشتيباني دستگاه هاي اجرايي از آن برشمرد
مدير كل دفتر امور روستائي  و شوراها تاكيد كرد: دهياران  بايد از سرمايه گذران و كارآفرينان توليد و اشتغال درروستاها و صندوق هاي خرد روستائي  حمايت  كنند و در اين راستا  هرگونه همكاري جهت تقويت فعاليت ها زنان و توانمند سازي آنها با  دفتر اموربانوان  وخانواده و تحقق اقتصاد مقاومتي انجام خواهندداد.
در اين جلسه بر همكاري دوجانبه و تدوين سياستهاي حمايتي زنان روستايي بمنظور توان افزايي و توانمند سازي زنان تاكيد شد.