زنان می‌توانند در زمینه اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی نقش مهمی ایفا کنند.

زنان می‌توانند در زمینه اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی نقش مهمی ایفا کنند.به گزارش  روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده  "رقيه كرمانيان "مدیركل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري درنشست مشاوران بانوان ادارات توانير با  توجه به اهميت مساله مصرف انرژي، براي حل آن همكاري بين بخشي، فرا قوه اي و فرا جناحي را ضروري دانستند و خواهان همكاري  و هم افزايي بين بخشي در اين خصوص شدند. ايشان بر ضرورت اصلاح سبك زندگي و الگوي مصرف جهت استفاده بهينه از انرژي را مهم دانستند و افزودند؛ ارتقاي فرهنگ مديريت مصرف انرژي در خانواده‌ها و بویژه زنان؛ به عنوان مدیران اقتصادی و عنصر اصلی فرهنگ سازي در خانواده بيشترين سهم در اصلاح الگوي مصرف بر عهده دارند و بايد بيشترين مشاركت را در برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي در اين زمينه داشته باشند.

كرمانيان با اشاره به اينكه  ترویج روزافزون فرهنگ استفاده بهینه از حامل های انرژی بین قشرهای مختلف مردم ضروری است افزود: باید بانوان استان ما به این باور برسند که نقش پررنگی در ترویج الگوی صحیح مصرف دارند و این موضوع را در خانواده و تربیت فرزندان خود مدنظر قرار دهند.
وی بر ضرورت تبليغ  صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و پرهیز ار اسراف و هدر روی آنها از سوی بانوان و سازمان هاي غير دولتي تاكيد كرد و افزود:  تصمیم بر این داريم  که در جهت فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف جشنواره‌ها و برنامه‌های در سطح محلات استان با همكاري دستگاه اجرائي استان و سازمان هاي غير دولتي در طول سال برگزاركنيم .