زنان نقش كليدي درتوسعه و پيشرفت جامعه دارند

زنان نقش كليدي درتوسعه و پيشرفت جامعه دارندبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان وخانواده استانداري "رقيه كرمانيان درهمايش دختران – همايتهاي رواني، اجتماعي و توسعه پايدار ضمن تبريك ايام خجسته ميلاد باسعادت فاطمه معصومه (س) و امام رضا (ع) ودهه كرامت افزود:  با ظهور اسلام و حاکم شدن عقلانیت بر جهالت انسان، شخصیت و كرامت زنان احیا و حقوق اجتماعی پیدا کردند.
مدير كل امور بانوان با بيان اينكه هر چند به ظاهر اين نامگذاري روز دختر  ريشه درعدم ازدواج بانو دارد اما در باطن بدليل الگوي برجسته براي دختران مسلمان و بويژه شيعه است تصريح كرد: درجامعه ايران با توجه به تمدن بزرگ و با پشتوانه ديني، با ظهور انقلاب و رهنمودهاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اين كرامت و عدالت جنسيتي را درقانون اساسي كه يكي از مترقي ترين قوانين اساسي دردنيا است شاهديم.
كرمانيان خاطر نشان كرد: امروزه دختران و زنان ما با استفاده از امكانات و زير ساختهايي كه وجود دارد با اعتماد به نفس و اطمينان خاطر به ارزيابي صيحح  و شناخت واقعي از خود دست يافته و به استعدادها و محدوديتهاي دروني خودشان آگاه هستند و سعي دارند با كسب علم و دانش مهارت و تخصص درعرصه هاي مختلف حضور داشته باشند.
مدير كل امور انوان و خانواده استانداري با اشاره به اينكه بانوان چون فاطمه زهرا(س) و فاطمه معصومه (س) حضرت زينب (س) كه ضمن حفظ كرامت انساني و جايگاه ارزشمند شان به عنوان يك زن توانستند درعرصه هاي مختلف اجتماعي ورودي موفق داشته باشند افزود : نامگذارروز دختر فرصتي است كه توجه خانواده و جامعه رابه مسائل دختران جلب كنيم و دختران و بانوان ما جايگاه خودشان را بشناسند.
كرمانيان در پايان اظهار اميدواري كرد: اميد داريم ما انسانها به ارزش وجودي خودمان پي ببريم و زنان با اعتماد و خودباوري بتوانند جايگاهي را كه شايسته خليفه خداست بدست آورند.