زنان ورزشکار با حداقل امکانات، حداکثر بهره‌وری را داشته‌اند

زنان ورزشکار با حداقل امکانات، حداکثر بهره‌وری را داشته‌اندبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان"در اختتاميه بازيهاي بومي و محلي استان و شهرستان يزد باشاره به اينكه  در بخش ورزش بانوان، انگيزه و  توانمندی‌های خاصی  وجود دارد تصريح  کرد: هر جایی که حداقل‌ها برای دختران و زنان در حوزه ورزش در نظر گرفته شده توانسته‌اند حداکثر بهره را داشته باشند.
كرمانيان  يكي از مطالبات جدي بانوان را توجه جدي به ورزش همگاني و  قهرماني زنان دانست و خواهان حمايت هاي بيشتر مسئولان در اين زمينه شد.
مدير كل اموربانوان تصريح كرد: یکی از راههای  نشاط و سلامتي  و از بین بردن افسردگی در بانوان ؛ حضور آنان در فعاليت هاي ورزشی  است و جامعه ای که در آن بانوان از سلامت و شادابي برخوردار باشند؛ خانواده و جامعه نيز  با نشاط و پویاست.
گفتني است : این مسابقات در رشته های انفرادی دارت،خونه بازی لی لی،دال پلان و رشته های گروهی وسطی و گانیه درسالن ورزشي روستاي محمد آباديزد با حضور 384شركت كننده از بانوان  روستاهاي بخش مركزي يزد  برگزار  شد