سازمان هاي مردم نهاد توانسته اند گام هاي بزرگي دراستاي خدمات به مردم بردارند

سازمان هاي مردم نهاد توانسته اند گام هاي بزرگي دراستاي خدمات به مردم بردارند"رقيه كرمانيان "درنشست با مشاورين بانوان فرمانداري و دبيران سازمان هاي مردم نهاد استان .با اشاره به نقش  سازمان های مردم نهاد از آن ها به عنوان بازوهای اجرایی دولت نام برد و افزود: سازمان هاي مردم نهاد با خدمات ارزنده خود توانسته اند گام های بزرگی  در راستای خدمات به مردم بردارند .
مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري اظهار اميدواري كرد: با تعامل و همراهی با مراکز یادگیری محلی و واحدهای سوادآموزی بتوان در جذب و شناسایی و اموزش مهارت های اجتماعی خدمات ارزنده ای ارائه داد.
امين الرعايا معاون سوادآموزی استان هم دراين نشست  خاطر نشان كرد : سازمان های مردم نهاد می توانند با استفاده از ظرفیت مراکز یادگیری محلی و در راستای اهداف مشترک خود با سوادآموزی در راه جذب ، شناسایی و آموزش مهارت ها، خدمات خود را ارائه نمایند
وي دربخش ديگري از سخنان خود با  بیان نقش ارزنده انقلاب در تحکیم بنیاد خانواده و مقام ومنزلت زن گفت: انقلاب اسلامی با بهره گیری از دستورات قرآن کریم وشیوه و سیره معصومین (ع) توانسته است به زن بعنوان ستون استوار یک خانواده  او را آن طور که شایسته است معرفی نماید.
امين الرعايا  با اشاره به آمارهای اختلاف باسوادی زنان و مردان در قبل و بعد از انقلاب گفت : نهضت سوادآموزی گام های بزرگی در باسوادی زنان برداشته است که اختلاف سواد در زنان و مردان در گروه سنی 10-49 سال به 4/. (چهار دهم)درصد رسیده و رتبه اول را در این شاخص در کشور داریم.امروز ضمن آموزش سواد خواندن و نوشتن به آموزش های مهارت های اساسی زندگی آنان نیز توجه خاصی دارد که به همین دلیل  مراکز یادگیری محلی را در محله ها ی کمتر توسعه یافته  راه اندازی نموده تا بتواند خدمات اجتماعی فرهنگی و مذهبی را به خانواده های در معرض آسیب های اجتماعی ارائه دهد  تا از این راه به بهتر زندگی کردن  آنان کمک کند . وی با اشاره به نقش و ظرفیت های  سازمان های مردم نهاد گفت : سازمان های مردم نهاد می توانند با استفاده از ظرفیت مکان این مراکز  و در راستای اهداف مشترک خود با سوادآموزی  در راه جذب ، شناسایی و آموزش  گام برداشته  تا بتوانیم خدمات ارزنده ای ارائه دهیم .