طرح تاب آوري با محوريت اشتغال زنان با حضو 40 نفر از زنان در روستاي بندر آباد اشكذر توسط موسسه حضرت الزهرا (س) درحال برگزاريست

طرح تاب آوري با محوريت اشتغال زنان با حضو 40 نفر از زنان در روستاي بندر آباد اشكذر توسط موسسه حضرت الزهرا (س) درحال برگزاريستبه گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان وخانواده استانداري ، با حضور مشاور بانوان فرماندار و كارشناس دفتر امور بانوان استانداري از طرح تاب آوري اجتماعي در روستاي بندرآباد اشكذر بازديد بعمل آمد.
گفتني است: طرح تاب آوري اجتماعي در جوامع محلی در استان يزد طبق تفاهمنامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و استانداری مبنی بر آموزش تاب آوری و توان افزایی زنان و خانواده ها در مناطق آسیب خیز توسط سمن های فعال در حوزه های اجتماعی و خانواده در حال برگزارست.