اعلام روز شمار هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر

عناوین روز شمار هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر از ۴ تا ۱۰ اسفندماه اعلام شد.


عناوین هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر سال ۹۷ که از ۴ تا ۱۰ اسفند خواهد بود، از سوی ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر به ریاست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به شرح زیر اعلام شد: