فاطمه دانش يزدي مديركل اموربانوان وخانواده با صدور پیامی هفدهم مرداد ؛ روز خبرنگار را به اصحاب رسانه و خبرتبریک گفت.

فاطمه دانش يزدي مديركل اموربانوان وخانواده با صدور پیامی هفدهم مرداد ؛ روز خبرنگار را به اصحاب رسانه و خبرتبریک گفت.به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان وخانواده ؛ متن کامل پیام مدير كل اموربانوان وخانواده بدین شرح است:

هفدهم مردادماه، سالروز تجليل ازپيام آوراني كه در خلق دنيايي آباد،آزاد و آگاه اهتمامي والا و تلاشي ماندگار اما دشوار ازخود به نمايش گذاشته وپرده از ناآگاهي ها براي تحقق برابري برمي دارند.
درود برصاحبان انديشه،آنان كه عزت قلم ودانش را پاس داشته و مسئوليت آگاهي بخشي به ملت و كشور رابرعهده دارند.
با تبريك روز خبرنگار و قدرداني نسبت به تلاش هاي ماندگار دراين عرصه به ويژه اراده بانوان كوشا و مصمم ،ازخداوند منان براي اصحاب رسانه دانايي،توانايي واثرگذاري روز افزون را آرزمندم.