بازديد فرماندار اشكذر ازكارگاه خياطي بانوان اشكذر

فرماندار اشكذر ازكارگاه خياطي بانوان اشكذر بازديد كرد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني فرمانداري اشكذر: فرماندار اشكذر در بازدید از کارگاه خیاطی بانوان که درمركز شهر اشكذر فعالیت دارد ضمن تقدیر از فعالیت بانوان بواسطه اشتغال زایی ایجاد شده در این کارگاه اظهار داشتند: اینکه با حداقل امکانات یک واحد تولیدی راه اندازی گردیده نشان از عشق و علاقه جوانان به کار، تلاش و پشتکار است و در این راستا برای حمایت و تقویت واحدهای مشابه نیز از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد . فرماندار اشکذر به حمایت دولت از اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار برنامه های خوبی از سوی دولت اارئه شده است . در ادامه این بازدید خانم "میردهقان" ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کارگاه خیاطی تصریح کرد: 15 نفر زن به طور مستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند . وی خواستار حمایت مالی برای توسعه فضای کارگاهی خود شد   .
بازديد فرماندار اشكذر ازكارگاه خياطي بانوان اشكذر

به گزارش پايگاه اطلاع رساني فرمانداري اشكذر: فرماندار اشكذر در بازدید از کارگاه خیاطی بانوان که درمركز شهر اشكذر فعالیت دارد ضمن تقدیر از فعالیت بانوان بواسطه اشتغال زایی ایجاد شده در این کارگاه اظهار داشتند: اینکه با حداقل امکانات یک واحد تولیدی راه اندازی گردیده نشان از عشق و علاقه جوانان به کار، تلاش و پشتکار است و در این راستا برای حمایت و تقویت واحدهای مشابه نیز از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.فرماندار اشکذر به حمایت دولت از اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار برنامه های خوبی از سوی دولت اارئه شده است.

در ادامه این بازدید خانم "میردهقان" ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کارگاه خیاطی تصریح کرد: 15 نفر زن به طور مستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند.

وی خواستار حمایت مالی برای توسعه فضای کارگاهی خود شد

 

.