مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد مطرح كرد:

فعاليت 28 دهيار زن در مسير رونق و توسعه روستايي استان يزد


مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد ضمن گراميداشت روز دهيار بيان كرد:فعاليت 28 دهيار زن در سطح استان با تمركز بر رونق و توسعه روستايي، جريان ساز مسير كارآفريني و اشتغال بانوان است.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد،همزمان با گراميداشت روز دهيار و شهردار،مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد بيان كرد:يكي از راهبردهاي موثر در توسعه همه جانبه و پايدار نواحي روستايي استفاده از مشاركت و توانمندي تمام اقشار در ابعاد مختلف است.

« فاطمه دانش يزدي» افزود:در روستاهاي استان يزد قابليت هاي متنوعي براي بخش هاي مختلف به ويژه كشاورزي،صنايع دستي و توليد محصولات سالم وجود دارد كه بانوان مي توانند در فعال سازي و رشد اين ظرفيت هاي شاخص ايفاي نقشي موثري داشته باشند.

دانش يزدي گفت:فعاليت 28 دهيار زن در مسير رونق و توسعه روستايي استان يزد متمركز شده است و پيوند اين نگاه به پتانسيل هاي مختلف مناطق روستايي با حمايت دستگاه هاي اجرايي مختلف زمينه جريان سازي در مسير كارآفريني و اشتغال بانوان را فراهم مي سازد.

وي بر افزايش سهم بانوان در مسئوليت دهياري هاي استان تاكيد و خاطرنشان كرد:بانوان توانمند زيادي با تحصيلات تخصصي و تجربه هاي مرتبط در شهرستان هاي مختلف فعال هستند و لازم است اين توانمندي ها در دهياري ها و ساير بخش ها به كار گفته شود.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در پايان اظهار داشت:اميد است با تقويت ظرفیت هاي هر چه بيشتر ايفاي نقش بانوان به ويژه در مناطق روستايي،زمينه پويايي روستاها و اثربخشي در رونق توليد و تحقق اقتصاد مقاومتی را بيش از گذشته شاهد باشيم.