بانوان كارآفرين:استان يزد

كارآفريني خانوادگي و نوآوري در ارائه محصول/ نيازسنجي بازار مورد توجه قرار گيرد


مديركل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد در ديدار با كارآفرين و مديرعامل مجموعه شيريني سنتي مهرو ماه بر نيازسنجي بازار و معرفي موثر محصولات با هدف رشد اقتصادي و توسعه اشتغال تاكيد كرد.

به گزارش دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، « فاطمه دانش يزدي» مديركل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد در ديدار با « اكرم عسكري» كارآفرين و مديرعامل شيريني سنتي مهرو ماه ضمن بازديد از اين مجموعه به گفت و گو و تبادل نظر در این زمینه پرداخت.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در بازديد از بخش هاي مختلف اين مجموعه بيان كرد: ورود بانوان به عرصه هاي اقتصادي به ويژه كارآفريني خانوادگي اثربخشي چشمگيري در ساير بخش ها را به همراه دارد.

«فاطمه دانش يزدي» افزود:توجه به كيفيت و شيوه هاي عرضه محصول، نيازسنجي بازار و حضور در نمايشگاه هاي ملي و بين المللي زمينه هاي فعاليت توليدي و اقتصادي را تقويت مي كند.

شيريني سنتي مهر و ماه در حال حاضر با ۱۵ نفر پرسنل و خلیفه های خبره که بیش از ۲۰ سال در پخت انواع شیرینی های سنتی یزد سابقه دارند، مشغول به فعالیت و تولید محصولات متنوع است و بخشي از توليدات اين واحد بر محصولات ارگانيك و طبيعي متمركز شده است.

مديرعامل مجموعه شيريني سنتي مهرو ماه در اين دیدار اظهار داشت: فعاليت در زمينه پخت شيريني را از مشاغل خانگي و عرضه به فروشگاه هاي سطح شهر آغاز كرديم و فروش محصول و توسعه کسب و كار با حمايت و مشارکت خانواده برای آغاز به کار یک واحد تولیدی رقم خورد.

«اكرم عسكري» گفت: اكنون با نگاه تخصصي و كيفي در كنار همسر و كاركنان اين مجموعه مشغول به كار هستيم و رسيدن به سهم بازار مناسب و توليد محصولات پرطرفدار و صادراتي را هدف قرار داده ايم.