كارگاه آموزشي طرح توان افزائي و تاب آوري اجتماعي در استان يزد برگزارشد

كارگاه آموزشي طرح توان افزائي و تاب آوري اجتماعي در استان يزد برگزارشدبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان "در آيين افتتاح كارگاه آموزشي طرح توان افزائي با بیان اینکه مخاطبان هدف در مرحله نخست سازمان هاي  مردم نهاد اجتماع محور مي باشند گفت: پس از شركت در دورههاي 36 ساعته آموزشي به‌عنوان تسهیل‌گران وارد جامعه محلی در مناطق محروم و آسیب پذیر شده و سعي خواهند كرد زمینه ارتقا آگاهی‌ها و سطح سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی زنان و افزایش تاب آوری اجتماعی خانواده‌ها در مقابل آسیب‌های اجتماعی و تعارضات خانوادگی را فراهم آورند.
كرمانيان  با بیان اینکه طرح تاب اوری با تکیه بر نقش مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانایی بالقوه سمن‌ها خدمات لازم را به جامعه محلی ارائه می‌کنند افزود: در این زمنیه پس از آموزش تسهیل‌گران در زمینه تاب اوری اجتماعی در جوامع محلی نسبت به توان افزایی گروه هدف و ارتقا تاب اوری اجتماعی می‌پردازند.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به اينكه  زنان باید مطالبه گر باشند افزود: : زنان  باید بیشتر مطالبه گر باشند و تا زمانی که بانوان نتوانند برای امورات خود تصمیم گیری کنند مشکلات به قوت خود باقي است.
وي افزود: افراددر برابر مشکلات واكنش هاي متفاوتي دارند. برخي به پنهان و كتمان مشكلات مي پردازند و عده اي تنش ها و نگراني هاي خود را به خانواده و جامعه منتقل مي كنند. اما افراد تاب آور با واقيعيت روبرو شده و سعي مي كنند رفتار و عمل اشتباه خود را بپذيرند و اصلاح كند. اين افراد نه تنا به رفع مشكلات خود كمك مي كنند . مي توانند اطرافيان خود را نيز مورد حمايت قرار دهند.  ايشان افزودند: اعضاي سمن ها بعنوان كنشگران اجتماعي مي توانند همكار و همراه ما به عنوان تسهيلگر و راهنماي تاب آوري خانواده ها در محلات باشند.