مادران پس از مرخصی زایمان باید با حفظ سمت به شغل خود بازگردند


معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند مادران کارمندی را که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند پس از بازگشت به محل کار با حفظ سمت و موقعیت به کار بازگردانند. زهرا سجادی در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: وقتی موضوعی در مجلس مصوب می‌شود و به دولت ابلاغ می‌شود معنایش است که اگر چنانچه دستگاهی این کار را انجام نداد تحت پیگرد قرار می‌گیرد چون قانون را نقض کرده است و علی رغم اینکه قانون به آن دستگاه دستور داده است که یک کاری را انجام دهد اما آن دستگاه قانون را عمل نکرده است.   وی ادامه داد: مرخصی زایمان مادران از جمله مصوباتی است که به منظور رفاه حال مادران و ترویج فرزند آوری به منظور جلوگیری از تحدید نسل مطرح شده است و از جمله موضوعات مهمی است که دستگاه‌ها موظف به اجرا کردن آن هستند برهمین اساس و برطبق قانون باید مادران با حفظ سمت به موقعیت شغلی خود بازگردند اگر دستگاهی خلاف قانون عمل کند و بعد از ۶ یا ۹ ماه مرخصی زایمان به محل کار برگردد و پست خود را از دست بدهد طبیعی است که در اینصورت ترجیح بدهد از مرخصی استفاده نکند و در آن ایام در محل کار خود حاضر شود تا پست خود را از دست ندهد.   سجادی تصریح کرد: این قانون می‌خواهد به مادران اعلام کند که با آرامش خاطر به تربیت و حفظ آرامش فرزند خود بیندیشد و بعد از اینکه مشکلات را سپری کرد به محل کار خود بازگردد و با حفظ سمت به فعالیت خود ادامه دهد و اگر چنانچه مادری بخواهد از ابتدا این دغدغه را داشته باشد که پس از بازگشت به کار پست خود را از دست بدهد و یا حقوقش کسر می‌شود طبعاً دلهره خواهد داشت.   وی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای قانون در متن قانون نهفته شده است و وقتی که مصوب می‌شود دوباره برای آن ماده قانونی ضمانت اجرا در نظر گرفته نمی‌شود و افرادیکه با این مشکل مواجه می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کرده و حق خود را مطالبه کنند.   معاون مرکز زنان افزود: دستگاه مربوطه موظف است به هر شکلی حقوق کارمند خود را حفظ کند و هم اکنون با افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ما بازهم دستگاه‌ها موظف هستند آن را مطابق متن قانون اجرایی کنند و نباید موقعیت شخص کارمند به خطر بیفتد.   سجادی افزود: حتی برای دانشجویان نیز این مصوبه وجود دارد که تا ۴ ترم بتوانند مرخصی تحصیلی بگیرند و بعد از بازگشت بتوانند مجدداً ‌تحصیل خود را ادامه دهند و هم اکنون دانشجویان نیز می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند مادران کارمندی را که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند پس از بازگشت به محل کار با حفظ سمت و موقعیت به کار بازگردانند.


زهرا سجادی در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: وقتی موضوعی در مجلس مصوب می‌شود و به دولت ابلاغ می‌شود معنایش است که اگر چنانچه دستگاهی این کار را انجام نداد تحت پیگرد قرار می‌گیرد چون قانون را نقض کرده است و علی رغم اینکه قانون به آن دستگاه دستور داده است که یک کاری را انجام دهد اما آن دستگاه قانون را عمل نکرده است.
 
وی ادامه داد: مرخصی زایمان مادران از جمله مصوباتی است که به منظور رفاه حال مادران و ترویج فرزند آوری به منظور جلوگیری از تحدید نسل مطرح شده است و از جمله موضوعات مهمی است که دستگاه‌ها موظف به اجرا کردن آن هستند برهمین اساس و برطبق قانون باید مادران با حفظ سمت به موقعیت شغلی خود بازگردند اگر دستگاهی خلاف قانون عمل کند و بعد از ۶ یا ۹ ماه مرخصی زایمان به محل کار برگردد و پست خود را از دست بدهد طبیعی است که در اینصورت ترجیح بدهد از مرخصی استفاده نکند و در آن ایام در محل کار خود حاضر شود تا پست خود را از دست ندهد.
 
سجادی تصریح کرد: این قانون می‌خواهد به مادران اعلام کند که با آرامش خاطر به تربیت و حفظ آرامش فرزند خود بیندیشد و بعد از اینکه مشکلات را سپری کرد به محل کار خود بازگردد و با حفظ سمت به فعالیت خود ادامه دهد و اگر چنانچه مادری بخواهد از ابتدا این دغدغه را داشته باشد که پس از بازگشت به کار پست خود را از دست بدهد و یا حقوقش کسر می‌شود طبعاً دلهره خواهد داشت.
 
وی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای قانون در متن قانون نهفته شده است و وقتی که مصوب می‌شود دوباره برای آن ماده قانونی ضمانت اجرا در نظر گرفته نمی‌شود و افرادیکه با این مشکل مواجه می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کرده و حق خود را مطالبه کنند.
 
معاون مرکز زنان افزود: دستگاه مربوطه موظف است به هر شکلی حقوق کارمند خود را حفظ کند و هم اکنون با افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ما بازهم دستگاه‌ها موظف هستند آن را مطابق متن قانون اجرایی کنند و نباید موقعیت شخص کارمند به خطر بیفتد.
 
سجادی افزود: حتی برای دانشجویان نیز این مصوبه وجود دارد که تا ۴ ترم بتوانند مرخصی تحصیلی بگیرند و بعد از بازگشت بتوانند مجدداً ‌تحصیل خود را ادامه دهند و هم اکنون دانشجویان نیز می‌توانند از این قانون استفاده کنند.