مديركل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري به همراه مدير كل زندانهاي يزد از بند نسوان بازديد كردند

مديركل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري به همراه مدير كل زندانهاي يزد از بند نسوان بازديد كردندبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان وخانواده استانداري ،" فاطمه دانش" مدير كل دفتر  امور بانوان و خانواده  استانداري ،  رضا ذوا لفعلي  نژاد  مديركل زندان ها و تعدادي از مسئولين  زندان  كه وي را همراهي مي‌كردند، از بخش‌هاي مختلف از جمله  اندرزگاه نسوان زندان، مجتمع فرهنگي تربيتي و بخش‌هاي مختلف مجتمع حرفه آموزي و كاردرماني يزد بازديد به عمل آورد و در جريان فعاليت‌هاي و اقدامات زندان‌ها قرار گرفته و با توضيحات مدير كل زندان‌هاي استان با وضعيت زندان‌هاي استان، خدمات جاري در حوزه اصلاح و تربيت و كاهش جمعيت كيفري، بهبود وضعيت زندان‌ها و تنگناهاي موجود در اين رابطه آشنا شد.
 مدير كل زندان هاي يزد دراين ديدار خاطر نشان كرد: بايد توجه داشت كه بازتاب كار زندان‌ها در جامعه منعكس مي‌شود. توفيق سازمان زندان‌ها در راستاي اصلاح و تربيت زنداني، كاهش بزهكاري و جمعيت كيفري را براي جامعه به ارمغان مي‌آرود و به‌عكس ناكامي در اين زمينه عواقبي را دارد كه دامنگير اجتماع خواهد بود.
ذوالفعلي نژاد  در اين باره گفت: توانمندسازي در حوزه اشتغال پايدار و آموزش مهارت هاي زندگي از مهمترين اهداف در راستاي تربيت بانوان مدنظر قرار مي گيرد.  
وي ضمن اشاره به بحث كانون‌هاي اصلاح و تربيت به نقش ويژه  اصلاح اطفال و مددجويان معارض با قانون اين مراكز از اشاعه بزهكاري و اينكه آنها خود در آينده بزهكاراني نو پديد باشند جلوگيري خواهد كرد اشاره كرد.
مدير كل اموربانوان ضمن بازديد اززندان زنان يزد از مهد كودك ، كارگاه اشتغال و حرفه آموزي شامل خياطي ،صنايع دستي ،چوب وچرم ،كلاس هاي قرآني  وفرهنگي و مركز مشاوره وروان درماني ديدن كردند.
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري  با مطلوب خواندن مشاهدات خود طي بازديد از زندان‌هاي يزد ، از برنامه‌ريزي و اقدامات ارزنده رضا ذوالفعلي نژاد مدير كل زندان‌هاي استان و همكاران وي در زندان‌ها تقدير كرد و براي آنها آرزوي توفيق كرد.