پيام تبريك مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري به مناسبت انتصاب اولين معاون زن فرماندار در دولت تدبير و اميد

مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري يزد به مناسبت انتصاب "افسانه شهابي پور" به عنوان معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد به وي تبريك گفت.


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "فخرالسادات خامسي هامانه" در اين پيام آورده است: بدين وسيله انتصاب بجا و شايسته جنابعالي را به عنوان معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد تبريك گفته، توفيق و سربلندي سركار عالي در اين مسئوليت خطير را از درگاه ايزد متعال خواستارم. اميد است اين اقدام بايسته و در خور تقدير فرماندار محترم يزد جناب آقاي شاكري شمسي كه با حسن عنايت استاندار محترم در راستاي رويكرد دولت تدبير و اميد در سپردن مسئوليت هاي اجتماعي به بانوان توانمند تحقق يافته است، گامي مثبت، روشن و اميدوار كننده در مسير حضور تاثيرگذار و فعال بانوان پويا، انديشمند و با تدبير استان در صحنه هاي اجتماعي و مديريتي باشد و استفاده مطلوب و بهينه از مجال ارزشمندي كه به بركت انقلاب اسلامي براي بروز و ظهور توانمندي هاي زنان در اجتماع فراهم گرديده و در انديشه هاي ناب امام خميني (ره) تجلي يافته است، در دستور كار تمام مديران استاني و شهرستاني ديار دارالعلم يزد قرار گيرد.
پيام تبريك مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري به مناسبت انتصاب اولين معاون زن فرماندار در دولت تدبير و اميد

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "فخرالسادات خامسي هامانه" در اين پيام آورده است: بدين وسيله انتصاب بجا و شايسته جنابعالي را به عنوان معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد تبريك گفته، توفيق و سربلندي سركار عالي در اين مسئوليت خطير را از درگاه ايزد متعال خواستارم.
اميد است اين اقدام بايسته و در خور تقدير فرماندار محترم يزد جناب آقاي شاكري شمسي كه با حسن عنايت استاندار محترم در راستاي رويكرد دولت تدبير و اميد در سپردن مسئوليت هاي اجتماعي به بانوان توانمند تحقق يافته است، گامي مثبت، روشن و اميدوار كننده در مسير حضور تاثيرگذار و فعال بانوان پويا، انديشمند و با تدبير استان در صحنه هاي اجتماعي و مديريتي باشد و استفاده مطلوب و بهينه از مجال ارزشمندي كه به بركت انقلاب اسلامي براي بروز و ظهور توانمندي هاي زنان در اجتماع فراهم گرديده و در انديشه هاي ناب امام خميني (ره) تجلي يافته است، در دستور كار تمام مديران استاني و شهرستاني ديار دارالعلم يزد قرار گيرد.