مدير كل دفترامور بانوان و خانواده استانداري ، مدیر عامل شرکت تولید برق یزد و جمعی ازمشاوران بانوان ادارات شهرستان از نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید کردند.

مدير كل دفترامور بانوان و خانواده استانداري ، مدیر عامل شرکت تولید برق یزد و جمعی ازمشاوران بانوان ادارات شهرستان از نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان" مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري به همراه  جمعي از مشاوران بانوان ادارات استان ضمن دیدار با مدیر عامل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از نيروگاه برق بازديد كردند و در این دیدار گزارش جامعی از روند اجرای پروژه ارائه گردید.كرمانيان همچنين ضمن بازدید از اين نیروگاه  ، با دست اندرکاران این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
مدير كل دفتر اموربانوان استانداري درحاشيه اين بازديد  با تأکید بر اینکه باید قدر نعمت بزرگ برق را بدانیم، افزود: پس از پیروزی انقلاب در حوزه برق رسانی شاهد اتفاقاتی خوبی بودیم به طوری که اکثر نقاط کشور حتی دورترین و صعب العبورترین نقاط نیز اکنون از این نعمت برخوردارند.