مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد ازهمکاری اداره اوقاف استان در خصوص طرح توانمند سازي بانوان خبر داد.

مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد ازهمکاری اداره اوقاف استان در خصوص طرح توانمند سازي بانوان خبر داد.


همکاری دفتر اموربانوان و خانواده استانداري و اداره كل اوقاف وامور خيريه استان

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد؛:"رقيه كرمانيان" مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري  درجلسه اي كه به منظور توانمند سازي زنان بي سرپرست و بد سرپرست با حضور مدير كل اوقاف و امور خيريه استان تشكيل شد اظهار داشت : بخشی از آسیب های اجتماعی مربوط به حوزه زنان و خانواده می شود و معتقدیم که آثار آن محدود و منحصر به حوزه زنان نیست و کم کم تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

خانم كرمانيان ادامه داد : نظر به اهميت و جايگاه وقف در اسلام و نقش آن در حل معضلات جامعه‏ي اسلامي كه از لحاظ موضوعي و محتوايي داراي گستردگي است، مي توان براي توانمندسازي  و كم كردن آسيب هاي اجتماعي خانواده هاي آسيب ديده و در معرض اسيب با همكاري و هم افزايي، امكانات و پتانسيل هاي موجود را به كار گرفت و اقدامات اساسي انجام داد.

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان يزد  هم دراين جلسه با اشاره به اينكه، فرهنگ وقف از افتخارات دين اسلام است و سيره‏ي پيامبر (ص) و ائمه (ع) است وبه عنوان یک سنت حسنه ماندگار و یک عمل صالح پایدار برای هر انسان مومن می باشد. افزود: از نظر اسلام وقف راه‏گشايي براي رفع محروميت‏هاي مادي و معنوي جامعه است. ايشان ادامه دادند: وقف نامه حكم قانون اساسي را در اوقاف دارد و بر اساس نيات واقفين برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي در سطح استان از سوي اداره كل و ادارات شهرستاني انجام شده است و آمادگي براي همكاري در بحث توان افزايي و حمايت از خانواده هاي آسيب ديده را داريم. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به ظرفیت موقوفات در مناطق مختلف استان تاکید کرد: می‌توان با نگاه به پتانسیل موجود در هر رقبه وقفی نسبت به احیا آن اقدام کرد که نتیجه آن می‌تواند در تولید و اشتغال سهم بسزایی را ایفا کند.