مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد در بازدید از شرکت صنعتی مهرپوش اردکان، ضمن تاکید بر اهمیت حوزه تولید پوشاک، آن را یکی از حوزه های مهم در عرصه کارآفرینی اجتماعی عنوان کردند.

مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد در بازدید از شرکت صنعتی مهرپوش اردکان، ضمن تاکید بر اهمیت حوزه تولید پوشاک، آن را یکی از حوزه های مهم در عرصه کارآفرینی اجتماعی عنوان کردند.به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش " با بیان اینکه این حوزه بسیار مورد استقبال کارآفرینان قرار دارد افزود: در این حوزه می توان با صرف زمان محدودتر برای آموزش به بانوان، کارآفرینی مناسبی به خصوص برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کرد.
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری کاهش آسیب های اجتماعی مثل فقر و بیکاری و درمقابل تحکیم بنیان خانواده و تقویت روحیه و اعتماد به نفس بانوان را از نتایج کارآفرینی بانوان عنوان کردند.
دانش یزدی در پایان بر ضرورت تخصیص تسهیلات ویژه برای کارآفرینان به ویژه بانوان کارآفرین تاکید کردند و توجه بیشتر ارگان های مربوط را خواستار شد.
شرکت صنعتی مهرپوش اردکان با در اختیار داشتن نیروی کار متخصص و خطوط تولید متفاوت در راستای تولید تجهیزات ایمنی ، لباس کار ، لباس فرم مدارس و سازمان ها ، لباس مردانه ، لباس کودک و ... در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردیده وبا بکار گیری تعدادی از بانوان شهرستان مشغول به فعالیت می باشد .
تعداد نیروهای مشغول بکار فعلی در تولیدی ۱۰نفر به صورت ثابت و در منزل به عنوان پشتیبانی به طور متوسط بیست نفر را مشغول بکار کرده است.
این شرکت صنعتی، ظرفیت تولید حداقل روزانه ۲۰۰ دست لباس کار را دارد.