برگزاري نخستين جلسه آموزش كارگروه زنان و خانواده استانداري:

مدير كل دفتر امور بانوا ن و خانواده استانداري:اجرا و تداوم طرح هوش اخلاقي ايجاد كننده انقلاب فرهنگي در آموزش و پرورش استان است


دكتر فخر السادات خامسي هامانه،در نخستين جلسه آموزش كارگروه زنان و خانواده استانداري، تصويب طرح هوش اخلاقي با محوريت آموزش خوش اخلاقي به دانش آموزان را، ايجاد انقلابي فرهنگي در سيستم آموزش و پرورش استان و كشور دانست.
برگزاري نخستين جلسه آموزش كارگروه زنان و خانواده استانداري:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد "دكتر فخر السادات خامسي هامانه"، صبح دوشنبه 26 خرداد،در نخستين جلسه گروه كاري كارگروه زنان و خانواده كه با حضور ايده پرداز و مدرس طرح هوش اخلاقي، مدير عامل موسسه فرهنگي قرآن و عترت و همچنين نمايندگان بانوان در دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد ،هدف اين جلسه را بحث و تبادل نظر در خصوص طرح هوش اخلاقي دانست و گفت: هدف ما، تصويب اين طرح در اين گروه كاري و ارجاع آن به كارگروه زنان و خانوده استان براي ملزم شدن دستگاه ها به تلاش براي تدوين دروس اين دوره هاي آموزشي، اجرا و تداوم اين طرح است.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از اهداف اين طرح، تربيت خانواده اخلاقي مطابق با آموزه هاي قرآن و اهل بيت (ع) را بر شمرد و گفت: اين طرح براي نخستين بار به صورت پايلوت در استان يزد و در سه مدرسه استان طي دوره هاي 5 ماهه در مدارس ابتدايي تا پايه سوم ابتدايي اجرا شده است و آنچه مطرح است تداوم اين طرح در همه مدارس استان و همچنين مهد كودك هاي استان است.
وي از نمايندگان بانوان در دستگاه هاي اجرايي استان خواست تا با در ميان گذاشتن حساسيت موضوع با مديران خود در خصوص تدوين دروس قابل ارايه براي اجراي اين طرح و همچنين اجراي آن با موسسه برگزار كننده هم گام باشند.
دكتر خامسي ادامه داد : اين طرح با استقبال مديران استان و همچنين نماينده ولي فقيه در استان مواجه شده است كه اين نشان دهنده اهميت موضوع است.
"محمد حسين فلاح"،ايده پرداز و مدرس اين طرح نيز در اين جلسه گفت: اهميت و ضرورت برگزاري اين طرح در قالب آموزش هوش اخلاقي براي كودكان و دانش آموزان استان به دليل آسيب هايي است كه با آنها روبه رو هستيم.
عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه، لازم است سواد زندگي به عبارتي اخلاق و نوع رفتار ما با جامعه و افراد، در كنار سواد مدرسه اي كه همان يادگيري دروس و مطالب درسي است فراگير شود، گفت: براي هدفمند شدن سواد زندگي، نياز به كسب مطالب و مفاهيمي در قالب هوش اخلاقي داريم.
اين روانشناس افزود: براي تحقق اين مهم نياز به ايجاد ستاد فرهنگي است و لازم است در وهله اول نياز سنجي صورت بگيرد و سپس براي توليد محتوا و بازاريابي محتوا اقدام شود.
وي گفت: تاكنون اين طرح با استقبال شديد خانواده ها و دانش آموزان در سه مدرسه برگزار كننده روبه رو شده است و اين نشان دهنده اين است كه اين طرح توانسته است موفق عمل كند از اين رو، ضروري است كه براي گسترش آن اقدام كرد.
فلاح با بيان اينكه، اكنون دانش آموزان در دوره 12 ساله مدرسه بعضا با اضطراب هايي مواجه هستند،گفت: نياز است در مدارس كشور درس زندگي براي دانش آموزان تبيين شود. از اين رو، براي رسيدن به سخن استاد شهيد مطهري در اين خصوص كه بايد خروجي هاي آموزش و پرورش ما داراي روحيه ايثار، صبوري و حلم باشند، بايد فضا را به گونه اي تنظيم كنيم كه كودكان ما در دوران 12 سال مدرسه، مهرباني و آرامش را در قالب هوش اخلاقي بياموزند.
گفتني است، طرح هوش اخلاقي با آموزش آموزه هاي اخلاقي به كودكان از سال 90 تاكنون در استان يزد در حال انجام است و آنچه از سوي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در خصوص اين طرح مطرح است، تدوين دروس آموزشي براي دانش آموزان 12 دوره مدارس و همچنين مهد كودك هاي استان از سوي موسسه قرآن و عترت با هدف يادگيري خوش اخلاقي در مدارس استان و كشور است.