مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری منصوب شد.


با حکم محمدعلی طالبی استاندار یزد افسانه شهابی پور به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، طي حكمي از سوي استاندار يزد، افسانه شهابي پور معاون مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل  استانداري به سمت مديركل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري منصوب شد.

متن حكمي كه محمدعلي طالبي، استاندار يزد براي انتصاب شهابي پور صادر كرده به اين شرح است:

سركار خانم افسانه شهابي پور

سلام عليكم

با عنايت به پيشنهاد سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني و نظر به سوابق، تعهد و تجربيات ارزنده، به موجب اين حكم سركارعالي را به سمت مديركل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري منصوب مي نمايم. انتظار مي رود با جديت و بهره گيري از همه ظرفيت ها و توجه به اولويت هاي استان در حوزه مسئوليت محوله تمام همت خويش را در جهت پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد به كار گيريد.

توفيق شما را از خداي سبحان مسالت مي نمايم.

محمدعلي طالبي