مدیر كل امور بانوان و خانواده استانداري با حضور در محل کارخانه كاشي طلا سرام با بانوی کار آفرین دیدار کرد.

مدیر كل امور بانوان و خانواده استانداري با حضور در محل کارخانه كاشي طلا سرام با بانوی کار آفرین دیدار کرد.به گزارش روابط  دفتر اموربانوان و خانواده استانداري ؛ "فاطمه دانش " به همراه  افسانه شهابي پور معاون مدير كل هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل  با حضور در کارخانه طلا سرام از نزدیک در جریان فعالیت های زوج کارآفرین و تولیدکننده عرصه صنعت درشهرستان يزد قرار گرفت.
دانش با تاکید بر حضور پررنگ بانوان درتمامي عرصه هاي اقتصادي استان،بانوان را به عنوان بازوي توانمند درعرصه اقتصاد خرد و متوسط مدنظر قرارداد.
فاطمه بوشهري مدير عامل كارخانه كاشي طلاسرام نيز  اذعان داشت: 95درصد از محصولات اين كارخانه جنبه صادراتي داشته و با يك خط توليد زمينه اشتغال 26نفر را فراهم نموده است
درادامه مدير كل اموربانوان استانداري با حضور درمحل كارخانه فرايند توليد و بسته بندي محصولات مذكور بازديد بعمل آورد.