بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ازبند نسوان يزد

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری روزشنبه از بند نسوان یزد بازدید کرد


مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از اندرزگاه نسوان زندان مرکزی یزد بازدید کرد و از نزدیک مسائل مشکلات زنان زندانی را مورد بررسی قرار داد

به گزارش روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری"فاطمه دانش یزدی"، درحاشیه این بازدید تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم برای بازگشت سالم بانوان زندانی به اجتماع کمک کنیم.

وي ضمن  آموزش تاب آوري اجتماعي و توانمند سازي بانوان مدجو در راستاي رشته هاي مهارتي ، نقش زنان به عنوان تحكيم خانواده در جايگاه همسر و مادر مي تواند دراستاي جامعه اي پويا و سالم گامي موثر باشد چرا كه برچسب زنداني بودن ، آسيب هايي را براي خانواده هاي به همراه دارد كه مي تواند بسياري از معضلات را ايجاد نمايد. بنابراين درراستاي رفع آن بايد از ظرفيت  كمك خيرين و همراهي نهادها و ارگانهاي مرتبط استفاده كرد.

درادامه  مدیر کل بانوان و خانواده استانداری  از مدیران، مسئولین،و مددکاران به خاطر خدمات ارائه شده در بخشهای  مختلف  تقدیر و تشکر نمود.

شایان ذکر است : جمعي از خيرين در بازدیداز محل نگهداری کودکان زير 2سال به اتفاق مادران مددجو، به آنان اهدا نمودند