مرحله نهایی دوره آموزشی« برندسازی و بازارشناسی در حوزه صنایع دستی» اجرایی شد


مرحله نهایی دوره آموزشی « برندسازی و بازارشناسی در حوزه صنایع دستی» با عنوان ارائه مشاوره تخصصی به منتخبین این دوره(ویژه بانوان) به مرحله اجرا رسید.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، پس از آغاز طرح «آموزش برندسازي و بازارشناسي در حوزه صنايع دستي» با محوريت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و همكاري كانون كارآفريني استان و اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزی یزد در فروردین ماه سال جاری؛ مرحله نهایی آن نیز در اولین هفته شهریورماه اجرایی شد.

مرحله نهایی این طرح که ویژه منتخبین این دوره در نظر گرفته شده است همزمان با هفته دولت و گرامیداشت روز ملی خانواده در قالب مشاوره های تخصصی اجرا و به پایان رسید.

در این مرحله از طرح مذکور، با توجه به جمع بندی برآمده از فازهای اجرایی مختلف دوره آموزشی« برندسازی و بازارشناسی در حوزه صنایع دستی» که 10نفر از منتخبین گروه های مختلف را هدف قرار داده است و به ارائه مشاوره های تخصصی و انفرادی با توجه به زمینه فعالیت بانوان در گرایش صنایع دستی و  تمرکز بر ارتقاء بسته بندی، افزایش ظرفیت فروش با نگاه بین المللی و تقویت زمینه های کیفی تولیدات می پردازد.

گفتني است اين طرح آموزشي در 4 فاز جداگانه و 10 مرحله با رويكرد آموزش هاي علمي،كارگاه هاي مشاركتي،حضور در محيط كسب وكار،آشنايي با تجربه هاي موفق و مشاوره هاي تخصصي با برنامه ريزي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد؛ بانوان علاقه مند و فعال در حوزه صنايع دستي  را هدف قرار داده است.