مسائل و مشکلات بانوان ناشنوا و کم شنوا استان بررسي شد

مسائل و مشکلات بانوان ناشنوا و کم شنوا استان بررسي شد به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان وخانواده استانداري  بمناست روزجهاني ناشنوايان درديداري كه مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري  با مسولان كانون ناشنوايان صورت گرفت مسائل و مشکلات ناشنوایان  و کم شنوایان يزد بررسی شد.
 فاطمه دانش مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري  در این جلسه برای حل مشکلات بانوان  ناشنوا و کم شنوا قول مساعد داد.