معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداريزد گفت: ضريب رضايت مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري از دهياران زن بيشتر از مردان است.

مشاركت مردم، عنصر كليدي پيشرفت و توسعه هر كشوري است و الگوهايي پيروز مي شوند كه مبتني بر مشاركت بوده باشند


محمد علي طالبي" روز چهارشنبه 28 آبان ماه در جلسه كارگروه زنان و خانواده استانداري اظهار داشت: محوريت اصلي برگزاري طرح "اما براي" جلب مشاركت و ارتقا فرهنگ مشاركت در روستاهاست. وي افزود: مشاركت مردم، عنصر كليدي پيشرفت و توسعه هر كشوري است و الگوهايي پيروز مي شوند كه مبتني بر مشاركت بوده باشند. طالبي ادامه داد: آنچه مهم است حضور آگاهانه مردم در صحنه است و براي تحقق آن آموزش، به عنوان محوري ترين كار دنبال مي شود. وي گفت: در هر موضوعي بخواهيم وارد شويم بايد مشاركت وجود داشته باشد، بنابراين بايد به سمت اين برويم كه بسترهاي مشاركت را فراهم كنيم، موضوعات را مشخص و اولويت بندي كرده و ساز و كارهاي مشاركت را بوجود بياوريم، سمن ها را درگير كنيم و از اين طريق ساز و كارهاي مشاركت را آماده كنيم. معاون استاندار با اشاره به اينكه طرح هاي اشاره شده در اين جلسه تنها بخشي از استان را تحت پوشش قرار مي دهد، بيان كرد: هدف اين است كه يك سري افراد شاخص مورد آموزش قرار گيرند و نبايد به طرح هاي در حال اجرا در سطح استان محصور شد. طالبي خاطر نشان كرد: شايد خروجي اين طرح مشاركت بالاتري از زنان در انتخابات شوراها و همچنين شناخت دهياران از قشر بانوان را به همراه داشته باشد. وي گفت: ضريب رضايت مدير كل دفتر امور روستايي از دهياران زن بيشتر از مردان است. طالبي در ادامه با اشاره به اينكه نبايد محدوديت براي بانوان داراي صلاحيت ايجاد شود، خواستار فراهم شدن زمينه براي مسئوليت پذيري بزرگتر بانوان در عرصه هاي مختلف شد و افزود: تعامل و همراهي مطلوب حوزه عمراني استانداري در اين امر كه مربوط به حوزه سياسي مي شود بسيار ارزشمند است. وي اجراي مطلوب اين طرح را موجب رجوع تمامي ادارات فعال در زمينه هاي مرتبط به طرح مذكور دانست. مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز ضمن تسليت ايام شهادت حضرت امام سجاد (ع)، اظهار داشت: طرح مذكور با هدف توانمند سازي دختران و زنان روستايي و در راستاي اهميت نقش و پايگاه اجتماعي بانوان مورد نظر است. "فخرالسادات خامسي هامانه" بر در نظر گرفتن جايگاه بانوان در طرح و برنامه هاي مورد نظر در استان تاكيد كرد و گفت: بايد خودباوري در اين عرصه بوجود بيايد و اگر فكر كنيم نهادهاي دولتي اين مهم را حل مي كنند ساده انگاري است، از اين رو بايد مشاركت سازمان هاي مردم نهاد را رقم زد. وي از وجود 85 هزار نفر زن در جمعيت 20 درصدي روستايي استان يزد خبر داد و افزود: در مرحل اول طرح مذكور قرار است سازمان هاي مردم نهاد با مقوله مشاركت اجتماعي آشنا شوند. وي ادامه داد: در مرحله دوم، طرح ارائه شده توسط سازمان هاي مردم نهاد در كميته هاي تخصصي و كارگروه ها تصويب و تشكل ها فعاليت خود را شروع مي نمايند. مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري نيز اجراي طرح را در راستاي اهداف اين اداره كل دانست و خاطر نشان كرد: حدود 35 دهيار خانم در سطح استان در حال فعاليت هستند. "هادي مقيمي" اظهار اميدواري كرد: با اجراي اين طرح، در دور بعدي انتخابات شوراهاي روستاها 50 درصد از دهياران يعني حدود 185 نفر را خانم ها تشكيل خواهند داد.

محمد علي طالبي" روز چهارشنبه 28 آبان ماه در جلسه كارگروه زنان و خانواده استانداري اظهار داشت: محوريت اصلي برگزاري طرح "اما براي" جلب مشاركت و ارتقا فرهنگ مشاركت در روستاهاست.
وي افزود: مشاركت مردم، عنصر كليدي پيشرفت و توسعه هر كشوري است و الگوهايي پيروز مي شوند كه مبتني بر مشاركت بوده باشند.
طالبي ادامه داد: آنچه مهم است حضور آگاهانه مردم در صحنه است و براي تحقق آن آموزش، به عنوان محوري ترين كار دنبال مي شود.
وي گفت: در هر موضوعي بخواهيم وارد شويم بايد مشاركت وجود داشته باشد، بنابراين بايد به سمت اين برويم كه بسترهاي مشاركت را فراهم كنيم، موضوعات را مشخص و اولويت بندي كرده و ساز و كارهاي مشاركت را بوجود بياوريم، سمن ها را درگير كنيم و از اين طريق ساز و كارهاي مشاركت را آماده كنيم.
معاون استاندار با اشاره به اينكه طرح هاي اشاره شده در اين جلسه تنها بخشي از استان را تحت پوشش قرار مي دهد، بيان كرد: هدف اين است كه يك سري افراد شاخص مورد آموزش قرار گيرند و نبايد به طرح هاي در حال اجرا در سطح استان محصور شد.
طالبي خاطر نشان كرد: شايد خروجي اين طرح مشاركت بالاتري از زنان در انتخابات شوراها و همچنين شناخت دهياران از قشر بانوان را به همراه داشته باشد.
وي گفت: ضريب رضايت مدير كل دفتر امور روستايي از دهياران زن بيشتر از مردان است.
طالبي در ادامه با اشاره به اينكه نبايد محدوديت براي بانوان داراي صلاحيت ايجاد شود، خواستار فراهم شدن زمينه براي مسئوليت پذيري بزرگتر بانوان در عرصه هاي مختلف شد و افزود: تعامل و همراهي مطلوب حوزه عمراني استانداري در اين امر كه مربوط به حوزه سياسي مي شود بسيار ارزشمند است.
وي اجراي مطلوب اين طرح را موجب رجوع تمامي ادارات فعال در زمينه هاي مرتبط به طرح مذكور دانست.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز ضمن تسليت ايام شهادت حضرت امام سجاد (ع)، اظهار داشت: طرح مذكور با هدف توانمند سازي دختران و زنان روستايي و در راستاي اهميت نقش و پايگاه اجتماعي بانوان مورد نظر است.
"فخرالسادات خامسي هامانه" بر در نظر گرفتن جايگاه بانوان در طرح و برنامه هاي مورد نظر در استان تاكيد كرد و گفت: بايد خودباوري در اين عرصه بوجود بيايد و اگر فكر كنيم نهادهاي دولتي اين مهم را حل مي كنند ساده انگاري است، از اين رو بايد مشاركت سازمان هاي مردم نهاد را رقم زد.
وي از وجود 85 هزار نفر زن در جمعيت 20 درصدي روستايي استان يزد خبر داد و افزود: در مرحل اول طرح مذكور قرار است سازمان هاي مردم نهاد با مقوله مشاركت اجتماعي آشنا شوند.
وي ادامه داد: در مرحله دوم، طرح ارائه شده توسط سازمان هاي مردم نهاد در كميته هاي تخصصي و كارگروه ها تصويب و تشكل ها فعاليت خود را شروع مي نمايند.
مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري نيز اجراي طرح را در راستاي اهداف اين اداره كل دانست و خاطر نشان كرد: حدود 35 دهيار خانم در سطح استان در حال فعاليت هستند.
"هادي مقيمي" اظهار اميدواري كرد: با اجراي اين طرح، در دور بعدي انتخابات شوراهاي روستاها 50 درصد از دهياران يعني حدود 185 نفر را خانم ها تشكيل خواهند داد.