معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از طرح همياران كودكان به عنوان اولين طرح جامع آموزش كودكان دركشوركه در استان يزد به مورد اجرا گذاشته شده تقدیر کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از طرح همياران كودكان به عنوان اولين طرح جامع آموزش كودكان دركشوركه در استان يزد به مورد اجرا گذاشته شده تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی  دفترامور بانوان وخانواده استانداري، "محمود عباسی"، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از اقدام  "رقيه كرمانيان" مديركل دفترامور بانوان وخانواده استانداري  و دبير مرجع كنواسيون حقوق كودك از گزارش طرح همياران كودكان درمحلات استان يزد  به عنوان اولين طرح آموزش كودكان به سمن ها و والدين دركشور كه دراستان يزد مورد اجرا گذاشته شد تقدیر کرد.
در تقدیرنامه معاون حقوق بشر وزیر دادگستری خطاب به خانم  رقيه كرمانيان  آمده است:
گزارش طرح همياران كودكان درمحلات استان يزد به عنوان اولين طرح جامع آموزش كودكان به سمن ها و والدين دركشور كه در استان يزد به مورد اجرا گذاشته شده نويدبخش يك حركت عظيم ملي است كه مي تواند به ساير استان ها تعميم يابد.
اينجانب كه ازنزديك شاهد تحولات چشمگير آن دفتر درحوزه خانواده گام هاي بلند شما درحوزه حقوق كودك بوده وبه عنوان ناظري بي طرف وضعيت كودكان دراستان هاي مختلف را رصد مي نمايم اقدامات مبتكرانه و پيگرهاي دلسوزانه شما را ارج مي نهم و آن را قابل تعميم به ساير استان ها مي دانم .به پاس خدمات صادقانه و خلاقانه سركار عالي كه درپرتو حمايت ها ورهنمودهاي مدبرانه استاندار محترم صورت مي گيرذ ازتلاش هاي شما تقدير و تشكر مي نمايم ورجا واثق دارم كه تداوم اين راه پرفراز و نشيب با همت بلند شما آينده روشن تري را براي كودكانمان رقم خواهد زد.