مولاوردی برای بیمه «زنان خانه‌دار» به مجلس می‌رود


درمورد حذف تبصره بیمه زنان خانه‌دار در لایحه بودجه سال 93 از سوی مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان و تاکید مجلس بر ارائه یک قانون مجزا از بودجه در این ارتباط، گفت: در تلاشیم که با فراکسیون زنان مجلس و خانم رهبر جلسه‌ای برگزار کنیم تا اگر قرار است در این ارتباط طرحی از مجلس و یا لایحه‌ای از سوی دولت ارائه شود در این مورد بررسی‌ و همفکری لازم را انجام دهیم.     مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، تبصره بیمه زنان خانه‌دار را از لایحه بودجه سال 93 حذف کرده و تاکید بر ارائه قانونی مجزا از سوی دولت در این ارتباط کرده است.

درمورد حذف تبصره بیمه زنان خانه‌دار در لایحه بودجه سال 93 از سوی مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان و تاکید مجلس بر ارائه یک قانون مجزا از بودجه در این ارتباط، گفت: در تلاشیم که با فراکسیون زنان مجلس و خانم رهبر جلسه‌ای برگزار کنیم تا اگر قرار است در این ارتباط طرحی از مجلس و یا لایحه‌ای از سوی دولت ارائه شود در این مورد بررسی‌ و همفکری لازم را انجام دهیم.

 

 

مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، تبصره بیمه زنان خانه‌دار را از لایحه بودجه سال 93 حذف کرده و تاکید بر ارائه قانونی مجزا از سوی دولت در این ارتباط کرده است.