به مناسبت بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) :

نخستين جلسه هماهنگي برنامه هاي سالگرد ارتحال امام خميني (ره) در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با حضور نمايندگان برخي دستگاه هاي مرتبط استان برگزار شد.


مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، از همايش بزرگ "مديريت جهادي زن در اقتصاد و فرهنگ" به مناسبت بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) خبر داد و از ديگر برنامه هاي اين دفتر را برگزاري مسابقه كتابخواني و وبلاگ نويسي بر شمرد.
به مناسبت بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) :

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "دكتر فخر السادات خامسي هامانه" روز پنج شنبه 18 ارديبهشت، در نخستين جلسه هماهنگي برنامه هاي سالگرد ارتحال امام خميني (ره) كه در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با حضور نمايندگان برخي دستگاه هاي مرتبط استان انجام شد، گفت: رويكرد امور بانوان و خانواده استان در برنامه هاي اين هفته، در وهله اول بحث فرهنگ و مديريت جهادي خانواده طبق گفتار، رفتار و انديشه هاي امام (ره) است.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، بر پيوند بحث فرهنگ و اقتصاد با بحث بانوان و خانواده به ويژه در انديشه هاي امام تاكيدكرد و گفت: در اين خصوص همايشي با عنوان "مديرت جهادي زن در اقتصاد و فرهنگ" از ديدگاه امام خميني(ره) برگزار مي شود.
خامسي ادامه داد: بازنگري در نوع فعاليت هاي فرهنگي اين برنامه همچنين دگرگوني و تغيير ساختار كليشه اي برنامه ها در اولويت اين هم انديشي قرار دارد.
وي افزود: از اين رو، قصد داريم كه با دعوت از سخنرانان كشوري و عام پسند، برنامه هاي اين مناسبت را متناسب با سليقه قشر جوان سامان دهيم.
اين مقام مسئول، استفاده حداكثري از ظرفيت هاي مردمي را به عنوان محور كليدي اين برنامه دانست و بر تعامل ميان استانداري، دستگاه ها و تشكل هاي مردم نهاد تاكيد كرد.
از جمله ديگر برنامه هايي كه در اين نشست براي اين مناسبت مطرح شد، برگزاري مسابقه وبلاگ نويسي با محوريت زن و انديشه هاي امام (ره)، برگزاري مسابقه كتاب خواني و همچنين مراسم شب شعر در كنار همايش بزرگ "مديريت جهادي زن در اقتصاد و فرهنگ" بود.