مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري

نشاط اجتماعي عامل انگيزش در كار و بهبود روابط فردي و جمعي است


مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: نشاط اجتماعی عامل انگیزش در کار و بهبود روابط فردی و جمعی است و بهبود این شاخص به عنوان مهمترین نیاز خانواده ها دنبال شود.

 به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش يزدي"مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري در جلسه اي  كه به منظور هماهنگي و برنامه ريزي با حضور مشاورين بانوان صنعت آب و برق  برگزار شد، نشاط اجتماعی عاملی جدی در تقویت  ارتباطی و فرهنگی در جامعه و جوانان است و در سایه برنامه های هدفمند تفریحی، هنری و ورزشی می توان پویایی و تحرک موثر را در لایه های جامعه به ویژه زنان و جوانان ایجاد کرد.
وی اظهار کرد: زنان به عنوان رکن مهم تصمیم سازی و راهبری مناسبات خانواده نقش پررنگی را در ایجاد و بهبود نشاط و سلامت و تحکیم بنیان خانواده دارند و در سال جاری یکی از برنامه های هدفمند برای این قشر در راستای نشاط اجتماعی تعریف شده است.
دانش يزدي دربخش ديگري از سخنان خود به نقش خانواده در گسترش فرهنگ مصرف اشاره كرد و  افزود: خانواده ها بويژه مادران می توانند بیشترین نقش را در گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب وبرق به ویژه در خانواده ها داشته باشند، افزود: صرفه جویی و درست مصرف کردن آب و برق از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است و باید این موضوع  در طول سال مورد توجه قرار گیرد.