مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: هماهنگی های لازم جهت معرفی بانوان برگزیده روستاها از طریق دفتر امور روستایی و شوراها با دفتر امور بانوان و خانواده صورت گیرد تا بتوانیم شبکه ای از بانوان فعال در روستاها را دارا باشیم .

نشست مشترک مدیران کل دفاتر" امور بانوان و خانواده" و" روستایی و شوراها "ی استانداری


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه 10 آبان جلسه ی هم اندیشی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها جهت همکاری دو جانبه در زمینه توانمندسازی جامعه ی زنان روستایی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزش های متعدد به بانوان و دختران روستا در محل دفتر مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری برگزار شد. در این نشست " فخر السادات خامسی هامانه " مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اظهار داشت: آموزش ها می تواند شامل آشنایی بیشتر بانوان و دختران روستا با مفهوم مشارکت اجتماعی ، سازمان های مردم نهاد و ماهیت و نحوه ی  فعالیت آنها باشد؛ تا در ادامه طرح های متعدد در زمینه های مختلف در روستاها با مشارکت و همیاری سمن های مختلف انجام پذیرد . وی افزود: در بحث آموزش  بانوان می توان یکسری فعالیتهای مشترک توسط دو حوزه انجام گیرد که باید به صورت  تفاهم نامه ای بین دو حوزه تنظیم شود . در ادامه  " هادی مقیمی " مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با اشاره به اینکه 365 روستای بالای 20 خانوار در استان وجود دارد گفت: همه استان یزد، شهر یزد نیست بلکه باید به روستاها هم توجه شود و می توان در زمینه توانمندسازی جامعه زنان روستایی از شبکه ی دهیاری ها نیز استفاده نمود. وی افزود: در این زمینه می توان همایش یک روزه ای با حضور بانوان فعال و دهیاری ها  به صورتی که از هر دهستان یک روستا و از هر روستا یک نفر انتخاب شود ، برگزار کرد . خامسی در پایان گفت : هماهنگی های لازم جهت معرفی بانوان برگزیده روستاها از طریق دفتر امور روستایی و شوراها با دفتر امور بانوان و خانواده صورت گیرد تا بتوانیم شبکه ای از بانوان فعال در روستاها را دارا باشیم .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه 10 آبان جلسه ی هم اندیشی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها جهت همکاری دو جانبه در زمینه توانمندسازی جامعه ی زنان روستایی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزش های متعدد به بانوان و دختران روستا در محل دفتر مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری برگزار شد.
در این نشست " فخر السادات خامسی هامانه " مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اظهار داشت: آموزش ها می تواند شامل آشنایی بیشتر بانوان و دختران روستا با مفهوم مشارکت اجتماعی ، سازمان های مردم نهاد و ماهیت و نحوه ی  فعالیت آنها باشد؛ تا در ادامه طرح های متعدد در زمینه های مختلف در روستاها با مشارکت و همیاری سمن های مختلف انجام پذیرد .
وی افزود: در بحث آموزش  بانوان می توان یکسری فعالیتهای مشترک توسط دو حوزه انجام گیرد که باید به صورت  تفاهم نامه ای بین دو حوزه تنظیم شود .
در ادامه  " هادی مقیمی " مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با اشاره به اینکه 365 روستای بالای 20 خانوار در استان وجود دارد گفت: همه استان یزد، شهر یزد نیست بلکه باید به روستاها هم توجه شود و می توان در زمینه توانمندسازی جامعه زنان روستایی از شبکه ی دهیاری ها نیز استفاده نمود.
وی افزود: در این زمینه می توان همایش یک روزه ای با حضور بانوان فعال و دهیاری ها  به صورتی که از هر دهستان یک روستا و از هر روستا یک نفر انتخاب شود ، برگزار کرد .
خامسی در پایان گفت : هماهنگی های لازم جهت معرفی بانوان برگزیده روستاها از طریق دفتر امور روستایی و شوراها با دفتر امور بانوان و خانواده صورت گیرد تا بتوانیم شبکه ای از بانوان فعال در روستاها را دارا باشیم .