نشست هم انديشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با مديران حوزه هاي علميه خواهران يزد

نشست هم انديشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با مديران حوزه هاي علميه خواهران يزدبه گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد، نشست هم انديشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي حوزه زنان و خانواده با حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداري و مديران حوزه هاي علميه خواهران استان در محل دفتر مديريت حوزه علميه خواهران الزهرا برگزار شد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداري در اين نشست بر استفاده از ظرفيت نيروي انساني و جامعه هدف حوزه هاي علميه خواهران تأكيد و دربارۀ طرح هاي پژوهشي و اجرايي در اين زمينه نكاتي بيان كرد.

«رقيه كرمانيان» از تدوين طرح سلامت محله محور بانوان و خانواده هاي استان به عنوان يك طرح اجرايي مشترك و بين بخشي ادارات خبر داد و از حاضرين خواستند تا نظرات خود را در خصوص راهكارهاي پيشگيري و كاهش آسيب ها و همچنين طرح مورد نظر اعلام نمايند.

در اين جلسه هر يك از مديران حوزه هاي علميه نظرات پيشنهادي خود در خصوص آسيب هاي موجود در جامعه يزد و راهكارهاي كاهش چنين آسيب هايي بيان و با يكديگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.